Vatten Avlopp Kretslopp

| Av | VAK 2019

Bussar till och från konferensen

bus-1898612För att lättast ta dig till och från Hotel Tylösand rekommenderar vi att du:

  1. Laddar ned appen Hallandstrafiken (tillgänglig för både iOS och Android)
  2. Köper din biljett i appen innan avresa. Din slutstation är Tylösand och trafikeras, från Halmstad resecentrum, av buss nr 30 som avgår ungefär var tionde minut.

Se karta över Halmstad resecentrums hållplatser

Förutom de befintliga busslinjerna kommer vi att arrangera egna bussar följande sträckor:
•    Mellan Hotel Tylösand och Halmstad C på avslutningsdagen.
•    Tylöbäck Hotell & Konferens och Hotel Tylösand

| Av | VAK 2019

Ta del av och diskutera vägledningen om prövning av små avlopp

Bodil Forsberg, HaVInom de närmsta dagarna skickar Havs- och vattenmyndigheten ut remissversionen av vägledningen om prövning av små avlopp.

Efter vägledningen om tillsyn har landets miljökontor väntat på vägledningen om prövning, det vill säga hur de bör hantera ansökningar om tillstånd för små avloppsanläggningar.

Under Vatten Avlopp Kretslopp kommer Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson från HaV att presentera vägledningen och du har chansen att diskutera den med övriga deltagare under hela konferensen.

Vi hoppas att VAK ska underlätta för dig som vill ta del av del av det senaste och bidra till en förbättrad tillståndsprocess.

Läs mer

| Av | VAK 2019

Två spännande samtal väntar i morgonsoffan

På Vatten Avlopp Kretslopp 2019 återkommer programpunkten ”VAK-soffan”. Det är expertsamtal där speciellt inbjudna gäster diskuterar kring lite bredare ämnen.

Anna_Wallefors-w500

Anna Wallefors

VAK-soffa om vattenbrist och återanvändning av vatten
I år kommer dag 2, den 14 mars inledas med ett samtal kring ”Vattenbrist och återanvändning av vatten”. Läs mer

| Av | VAK 2019

SGU om provgropar och grundvattennivåer

David Eveborn, SGUUppgifter om markdjup, jordart och grundvattennivå behövs ofta i ansökan om tillstånd för små avlopp. Vad innebär den kommande vägledningen för kommunens krav och rutiner?

David Eveborn, SGU, föreläser om hydrogeologi och små avlopp utifrån det underlag man lämnat till Havs- och vattenmyndigheten om geologiska förutsättningar och små avlopp. Vi räknar med att underlaget återfinns i vägledningen för prövning av små avlopp.

David deltar även i programpunkten Fråga experten små avlopp. Som deltagare kan du skicka frågor t.o.m. 22 februari. Ställ din fråga

Läs mer

| Av | VAK 2019

Ställ din fråga om små avlopp

marketing

I den populära programpunkten Fråga experten små avlopp har du en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor tillsammans med våra experter och konferensdeltagare.

Fråga experten små avlopp äger rum på eftermiddagen onsdagen den 13 mars. Se hela konferensprogrammet

Läs mer och skicka in dina frågor via formuläret nedan
Sista dag för att skicka in frågor i förväg är den 22 februari.

Läs mer

| Av | VAK 2019

Christer Axelsson från Ramboll går på VAK för att ta del av det senaste inom dagvatten och va-planering

Christer Axelsson från Ramboll är återkommande deltagare på Vatten Avlopp Kretslopp.

Christer Axelsson från Ramboll är återkommande deltagare på Vatten Avlopp Kretslopp.

Hej Christer Axelsson, uppdragsledare och utredare inom VA på Ramboll Water och en av våra återkommande deltagare på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp med ett tiotal konferenser i bagaget.

Vi på VA-guiden är såklart nyfiken på vad som gör att du återkommer till konferensen år efter år?

– VAK är ju en av de största konferenserna inom avlopp och miljö, så det känns viktigt att vara med och ta del av den senaste utvecklingen på området. Vad är på gång, vilka frågeställningar arbetar konferensdeltagarna med och har nya, spännande lösningar arbetats fram?

Var hittar man dig på konferensen i år? Är det bara dagvatten och va-planeringsfrågor för hela slanten?

– Jag kommer att försöka få en överblick av hela konferensens innehåll, men just nu så är mitt fokus främst dagvattenhantering (både kvalitetsfrågor men också skyfallshantering) och va-planering. Läs mer

| Av | VAK 2019

Havs- och vattenmyndigheten manar till helhetsperspektiv på vattenarbetet

Jakob Granit inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp den 13 mars. Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

Jakob Granit inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp den 13 mars. Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

VA-guiden har intervjuat Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Hans föredrag kommer handla om begreppet Source2Sea, och vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med vattenresursfrågorna, inte minst i skenet av de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder.

– Vi kommer behöva tänka mycket mer strategiskt och långsiktigt på vattenresursfrågorna ur ett avrinningsområdesperspektiv. Detta har de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder visat. Säger Jakob Granit

Läs hela intervjun De flesta hoten mot vår vattenkvalitet uppstår på land

| Av | VAK 2019

”En möjlighet att uppskatta reningsbehovet med hänsyn till exploateringsgrad och recipientförhållanden”

thomas_larm

Thomas Larm, VD för StormTac.

En ny metod gör det möjligt att beräkna reningsbehov för kommuners detaljplaneområden utifrån en acceptabel föroreningsbelastning med hänsyn till EU:s Vattendirektiv. Detta är något som efterfrågats under lång tid, menar StormTacs VD Thomas Larm.

Metoden är framtagen av StormTac i samarbete med Järfälla kommun, Göteborgs stad och Ramböll. Den lämpar sig väl att använda i dagvattenutredningar för detaljplaner men kan även användas för åtgärder i befintliga områden. Metoden är implementerad i StormTac Web, ett verktyg som används av kommuner, konsulter, länsstyrelser, byggföretag och högskolor. Läs mer

| Av | VAK 2019

Vattenplanering på agendan

Bild-1-Jenny-EnbergPlanera och ta in vattenfrågan tidigt i processen. ”Rätt från början” blir billigare i slutändan, det är en del av budskapet från handboken om kommunal vattenplanering. En annan viktig aspekt i strategisk vattenplanering är att tydliggöra organisationen för vattenfrågorna i kommunen – vem gör vad, helt enkelt. Även erfarenhetsutbyte och goda exempel är viktiga att lyfta fram. 

Jenny Enberg, projektsamordnare för LIFE IP Rich Waters på Länsstyrelsen i Stockholm är huvudförfattare till handboken.

Vilka kommer att ha mest nytta av handboken och borde komma på VAK 2019 för att ta del av arbetet med handboken? Läs mer

| Av | VAK 2019

Norrtälje kommun delar med sig av sina erfarenheter av digitalisering

– Bankkunder är vana att göra det mesta med banken digitalt. Vi siktar mot att fastighetsägaren gör mer själv även med avloppshandläggningen, säger Karolina Röstlund, miljöinspektör i Norrtälje kommun (t v). Här med inspektörskollegan Matilda Ullström.

Miljöinspektörerna Matilda Ullström och Karolina Röstlund, Norrtälje

Norrtälje är bland de första kommunerna i landet att ha helt digital handläggning av enskilda avlopp. På VAK kommer de att berätta om bakgrunden, nuläget och framtidsplanerna för sitt digitaliseringsarbete.

– Man måste tänka utanför lådan, i digitalisering finns en enorm potential att effektivisera handläggningen av enskilda avlopp, säger Karolina Röstlund.

Läs mer