Vatten Avlopp Kretslopp

| Av | VAK 2019

Ta del av och diskutera vägledningen om prövning av små avlopp

Bodil Forsberg, HaV

Remiss. Havs- och vattenmyndigheten har nyligen skickat ut remissversionen av vägledningen om prövning av små avlopp. Synpunkter på remissen ska lämnas till HaV senast 2019-04-15.

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Halmstad den 13 mars kommer Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson från HaV att presentera vägledningen. Deltagarna har chans att diskutera vägledningen med övriga deltagare under hela konferensen.

Läs mer

| Av | VAK 2019

Transport till och från konferensen

bus-1898612

För att göra det så lätt som möjligt för er att ta er till konferensen har vi arrangerat busstransporter mellan Hotel Tylösand och Halmstad C. Dessutom går bussar mellan Tylebäck Hotell & Konferens och Hotel Tylösand. Dessa kommer trafikeras vid konferensdagarnas början och slut, samt vid middagen.

Om du behöver ta dig till eller från konferensen på andra tider rekommenderar vi att du köper din biljett genom Hallandstrafikens app. Buss nr 30 går från Halmstad C  och stannar precis utanför Hotel Tylösand. Sträckan trafikeras var 15:e minut.

Se karta över Halmstad resecentrums hållplatser

| Av | VAK 2019 | 1 kommentar

Gratis förkonferens den 12 mars ger fina möjligheter för nätverkande

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Linda Sivertsson, Malin Andersson och Martina Sjögren i Halmstads kommun som ser fram emot förkonferensen den 12 mars.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Linda Sivertsson, Malin Andersson och Martina Sjögren i Halmstads kommun som ser fram emot förkonferensen den 12 mars.

Nytt för årets Vatten Avlopp Kretslopp 2019 är den förkonferens som planeras till tisdag den 12 mars, dagen innan den stora konferensen. Fokus för eftermiddagen är nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det kommer att finnas någonting för alla, både små avlopp, va-planering och guidad dagvattenrundtur med buss. En bonus är att förkonferensen är gratis.

Vi har pratat lite närmre med Malin Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Halmstads kommun och som är med i den projektgrupp som kommunen har kring anordnandet av förkonferensen och den stora konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019. Förutom Halmstads kommun är även VA-guiden, Avloppsguidens användarförening och LBVA medarrangörer till förkonferensen.

Läs mer

| Av | VAK 2019

Avlopp och Kretsloppspriset 2019 går till Mälarenergi

Malarenergi_bild

Delar av projektgruppen som ansvarat för Mungaprojektet.

De har genom sin byggnation i Munga norr om Västerås visar att klosettvattensortering med toalettens växtnäring i kretslopp kan vara ett ekonomiskt system för att miljö- och resursmässigt hantera avlopp i befintlig bebyggelse. Läs mer…

| Av | VAK 2019

Två spännande samtal väntar i morgonsoffan

På Vatten Avlopp Kretslopp 2019 återkommer programpunkten ”VAK-soffan”. Det är expertsamtal där speciellt inbjudna gäster diskuterar kring lite bredare ämnen.

Anna_Wallefors-w500

Anna Wallefors

VAK-soffa om vattenbrist och återanvändning av vatten
I år kommer dag 2, den 14 mars inledas med ett samtal kring ”Vattenbrist och återanvändning av vatten”. Läs mer

| Av | VAK 2019

SGU om provgropar och grundvattennivåer

David Eveborn, SGUUppgifter om markdjup, jordart och grundvattennivå behövs ofta i ansökan om tillstånd för små avlopp. Vad innebär den kommande vägledningen för kommunens krav och rutiner?

David Eveborn, SGU, föreläser om hydrogeologi och små avlopp utifrån det underlag man lämnat till Havs- och vattenmyndigheten om geologiska förutsättningar och små avlopp. Vi räknar med att underlaget återfinns i vägledningen för prövning av små avlopp.

David deltar även i programpunkten Fråga experten små avlopp. Som deltagare kan du skicka frågor t.o.m. 22 februari. Ställ din fråga

Läs mer

| Av | VAK 2019

Ställ din fråga om små avlopp

marketing

I den populära programpunkten Fråga experten små avlopp har du en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor tillsammans med våra experter och konferensdeltagare.

Fråga experten små avlopp äger rum på eftermiddagen onsdagen den 13 mars. Se hela konferensprogrammet

Läs mer och skicka in dina frågor via formuläret nedan
Sista dag för att skicka in frågor i förväg är den 22 februari.

Läs mer

| Av | VAK 2019

Christer Axelsson från Ramboll går på VAK för att ta del av det senaste inom dagvatten och va-planering

Christer Axelsson från Ramboll är återkommande deltagare på Vatten Avlopp Kretslopp.

Christer Axelsson från Ramboll är återkommande deltagare på Vatten Avlopp Kretslopp.

Hej Christer Axelsson, uppdragsledare och utredare inom VA på Ramboll Water och en av våra återkommande deltagare på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp med ett tiotal konferenser i bagaget.

Vi på VA-guiden är såklart nyfiken på vad som gör att du återkommer till konferensen år efter år?

– VAK är ju en av de största konferenserna inom avlopp och miljö, så det känns viktigt att vara med och ta del av den senaste utvecklingen på området. Vad är på gång, vilka frågeställningar arbetar konferensdeltagarna med och har nya, spännande lösningar arbetats fram?

Var hittar man dig på konferensen i år? Är det bara dagvatten och va-planeringsfrågor för hela slanten?

– Jag kommer att försöka få en överblick av hela konferensens innehåll, men just nu så är mitt fokus främst dagvattenhantering (både kvalitetsfrågor men också skyfallshantering) och va-planering. Läs mer

| Av | VAK 2019

Havs- och vattenmyndigheten manar till helhetsperspektiv på vattenarbetet

Jakob Granit inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp den 13 mars. Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

Jakob Granit inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp den 13 mars. Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

VA-guiden har intervjuat Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Hans föredrag kommer handla om begreppet Source2Sea, och vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med vattenresursfrågorna, inte minst i skenet av de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder.

– Vi kommer behöva tänka mycket mer strategiskt och långsiktigt på vattenresursfrågorna ur ett avrinningsområdesperspektiv. Detta har de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder visat. Säger Jakob Granit

Läs hela intervjun De flesta hoten mot vår vattenkvalitet uppstår på land

| Av | VAK 2019

”En möjlighet att uppskatta reningsbehovet med hänsyn till exploateringsgrad och recipientförhållanden”

thomas_larm

Thomas Larm, VD för StormTac.

En ny metod gör det möjligt att beräkna reningsbehov för kommuners detaljplaneområden utifrån en acceptabel föroreningsbelastning med hänsyn till EU:s Vattendirektiv. Detta är något som efterfrågats under lång tid, menar StormTacs VD Thomas Larm.

Metoden är framtagen av StormTac i samarbete med Järfälla kommun, Göteborgs stad och Ramböll. Den lämpar sig väl att använda i dagvattenutredningar för detaljplaner men kan även användas för åtgärder i befintliga områden. Metoden är implementerad i StormTac Web, ett verktyg som används av kommuner, konsulter, länsstyrelser, byggföretag och högskolor. Läs mer