| Av | Program, VAK 2018

Ur programmet: Mikroplast – Vad vet vi?

Mikael-OlshammarMikael Olshammar från IVL Svenska Miljöinstitutet är en av föreläsarna som kommer till VAK2018.

Under 2016 publicerades en stor kartläggning kring mikroplasters källor och spridningsvägar. Kartläggningen uppdaterades under 2017 med nya siffror. Läs mer

| Av | Program, VAK 2018

Nytt programupplägg 2018

I år förnyar Vatten Avlopp Kretslopp programupplägget.

De parallella seminarierna inom Små Avlopp, Dagvatten och VA-planering vi tidigare använt oss av får ge plats åt flera föreläsningsblock med olika teman. Läs mer

| Av | VAK 2018

Gävle – bra möjligheter och VA-problematik

Att konferensen 2018 landar i Gävle beror på flera saker; bland annat det geografiska läget och möjligheterna i Konserthuset, dessutom är vattenfrågan väldigt aktuell i Gävle.

Konferensen har tidigare inte varit längre norrut än Uppsala, och VA-guidens medlemskommuner såväl som konferensens utställare har länge bett oss att ta med konferensen högre upp i landet. Att konferensen ligger längre norrut än vanligt gör det inte otillgängligt, både med bil och tåg är kommunikationerna goda. I Gävle Konserthus finns en stor plenumsal och några mindre lokaler där vi kan ha våra parallella seminarier, samt möjligheten att samla hela utställningen på ett våningsplan.

Under de senaste åren har det regnat väldigt lite i Gävleborg och Gästrikland vilket lett till låga grundvattennivåer. Detta har åtgärdats genom att de fyllt på grundvattenmagasinet med renat vatten från Gavleån. Att vi kan anordna konferensen där vattenfrågan är aktuell är väldigt roligt och ger oss lokala exempel att diskutera.

| Av | Utställning, VAK 2018

Utställningen fullbokad!

Vilket tryck det har varit på att boka monter till utställningen, så roligt!
Rekord, två och en halv vecka tog det innan det blev fullbokat.

Vill du ställa dig på reservplats skicka en epost till elin.jansson@vaguiden.se

Se Våra utställare 2018.

| Av | Utställning, VAK 2018

Endast 4 montrar kvar!

Idag har 9 företag bokat monter, nu finns det endast fyra stycken kvar.
Kolla vilka montrar som redan är bokade (pdf)

| Av | Program, VAK 2018

Skicka in dina förslag till programmet!

Nu har programkommittén dragit igång arbetet med programmet inför Vatten Avlopp Kretslopp 2018. Vi ser gärna att ni skickar in förslag på kunniga föreläsare och intressanta ämnen som ni tror kan bidra till en bättre konferens! Kom ihåg temat: För mycket och för lite.

Maila oss på konferens@vaguiden.se.

| Av | Utställning, VAK 2018

Nästan hälften av montrarna redan bokade!

Full aktivitet har det varit under bokningens första dag.
Vänta inte för länge om du vill vara säker på att få en monterplats.

Välkommen till bokningen.

| Av | Utställning, VAK 2018

Välkomna, nu öppnar monterbokningen!

Under För utställare i vänsterspalten hittar ni all information ni behöver som utställare. Det finns 37 monterplatser att tillgå.

Utställningen pågår under två dagar: onsdag och torsdag 21–22 mars 2018. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. Konferensprogrammet innehåller både föredrag, parallella seminarier och guidade promenader i utställningen.

Har du några frågor kring bokningen, maila Elin.boka-monter-knapp

| Av | Utställning, VAK 2018

På torsdag kl. 09.00 öppnar monterbokningen

DSC_57072Vi öppnar monterbokningen till VAK2018 på torsdag den 31 augusti kl 09.00!

I år har vi färre montrar än tidigare, utställningen rymmer 37 st montrar. Eftersom vi vill ha en stor variation bland företag finns det endast fem dubbla montrar –  så vänta inte med att boka!

Har du några frågor kring bokningen, maila Elin.

| Av | Program, VAK 2018

Tema: För mycket och för lite

I år kommer vi utforma konferensen utifrån två olika perspektiv.

För mycket och för lite vatten – vi ser ökande regnmängder, fler skyfall och stigande vattennivåer samtidigt som vi i stora delar av landet har för lite vatten och en påtaglig vattenbrist.

För mycket och för lite växtnäring  – våra sjöar, vikar och hav får fortfarande för stora utsläpp av övergödande ämnen. Samtidigt som återföringen från stad till land är mycket liten och det svenska lantbruket i hög grad är beroende av import av mineralgödsel. Läs mer