Mer om Gävle konserthus

6 juni, 2017 | Av

Åter intar vi en Svanenmärkt konferensanläggning. Märkningen är ett  bevis på att Gävle Konserthus tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön.

Man kan säga att vi följer spåren av Bo Karlberg som både ritat Gävle Konserthus och Louis De Geer, där konferensen arrangerades i Norrköping mars 2017. Huset invigdes 1998 och är beläget vid Gavleåns forsar med hela fasaden klädd i blank djupblå klinker. Foajén sträcker ut sig i en gallerigång med biljettkassa, garderob och den mindre konsertsalen, Bo Linde-salen. Som fond ligger två stora burspråk riktade mot Gavleån och Stadsträdgården. Längst in i huset ligger restaurang och den stora konsertsalen, Gevaliasalen. Läs mer om huset

Redan i foajén kommer du som konferensdeltagare mötas av utställarnas montrar som fortsätter inåt mot den stora öppna yta som till vardags används till restaurang. Vi kommer röra oss mellan gatuplan och en våning upp. På grund av husets rymd har man hela tiden kontakt med våningen under, till exempel via stora glasfönster eller halva våningar av balkonger.

 

Foto: Albin Bogren

Foto: Albin Bogren

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment