Tema: För mycket och för lite

28 juni, 2017 | Av

I år kommer vi utforma konferensen utifrån två olika perspektiv.

För mycket och för lite vatten – vi ser ökande regnmängder, fler skyfall och stigande vattennivåer samtidigt som vi i stora delar av landet har för lite vatten och en påtaglig vattenbrist.

För mycket och för lite växtnäring  – våra sjöar, vikar och hav får fortfarande för stora utsläpp av övergödande ämnen. Samtidigt som återföringen från stad till land är mycket liten och det svenska lantbruket i hög grad är beroende av import av mineralgödsel.

I programmet kommer vi lyfta fram arbete på nationell nivå i from av föredrag från nationella aktörer och myndigheter. Samtidigt kommer vi som vanligt att erbjuda en rad exempel på lokalt och kommunalt arbete med att få till stånd hållbara system för vatten, avlopp och kretslopp.

Har du förslag på talare eller intressanta ämnen för dagen, tar vi tacksamt emot dem. Maila oss!

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment