Gävle – bra möjligheter och VA-problematik

22 september, 2017 | Av

Att konferensen 2018 landar i Gävle beror på flera saker; bland annat det geografiska läget och möjligheterna i Konserthuset, dessutom är vattenfrågan väldigt aktuell i Gävle.

Konferensen har tidigare inte varit längre norrut än Uppsala, och VA-guidens medlemskommuner såväl som konferensens utställare har länge bett oss att ta med konferensen högre upp i landet. Att konferensen ligger längre norrut än vanligt gör det inte otillgängligt, både med bil och tåg är kommunikationerna goda. I Gävle Konserthus finns en stor plenumsal och några mindre lokaler där vi kan ha våra parallella seminarier, samt möjligheten att samla hela utställningen på ett våningsplan.

Under de senaste åren har det regnat väldigt lite i Gävleborg och Gästrikland vilket lett till låga grundvattennivåer. Detta har åtgärdats genom att de fyllt på grundvattenmagasinet med renat vatten från Gavleån. Att vi kan anordna konferensen där vattenfrågan är aktuell är väldigt roligt och ger oss lokala exempel att diskutera.

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment