Nytt programupplägg 2018

13 oktober, 2017 | Av

I år förnyar Vatten Avlopp Kretslopp programupplägget.

De parallella seminarierna inom Små Avlopp, Dagvatten och VA-planering vi tidigare använt oss av får ge plats åt flera föreläsningsblock med olika teman.

 

Vi börjar som vanligt med en gemensam förmiddag för alla deltagare där vi vrider och vänder på årets konferenstema: För lite och för mycket. Förmiddagen kommer innehålla expertföredrag om för mycket vatten i form av regn och skyfall, men också om för lite vatten och vattenbrist. Dessutom kommer vi fördjupa oss i för mycket och för lite växtnäring – övergödning av sjöar och hav samt för lite kretslopp från avlopp till åkermark.

Nya föreläsningsblock

I stället för de tidigare parallella seminarierna som handlat om Små avlopp, Dagvatten eller VA-planering kommer du i år att få välja mellan föreläsningsblock med olika teman. Som deltagare kommer du vid fyra tillfällen välja mellan två olika block.

Exempel på några av de planerade åtta blocken:

  • Funktionskontroll av små avlopp
  • Dagvatten i Va-planeringen
  • Avlopp i kretslopp – i staden och på landet
  • För mycket vatten – en utmaning för kommunernas planering
  • Vattenbrist och VA-planering

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment