Pär Holmgren föreläser på Vatten Avlopp Kretslopp 2018

23 november, 2017 | Av

Foto på Pär Holmgren

Pär Holmgren. Foto: Bart van der Gaag

Pär Holmgren, naturskadespecialist hos Länsförsäkringar och före detta meteorolog är en av våra föreläsare på den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2018. I sitt föredrag kommer han belysa utmaningar inom klimatförändringar och vad den ökade risken för skyfall innebär för vårt samhälle och våra va-system.

– Vi är väldigt glada över att Pär ska föreläsa på Vatten Avlopp Kretslopp. Han är en riktig miljöprofil med sin kunskap, sin mångåriga erfarenhet och sitt miljöengagemang, säger Mats Johansson i konferensens programkommitté.

”För mycket vatten”
Under konferensen kommer Pär tala under rubriken ”För mycket vatten”. I föredraget kommer Pär bland annat diskutera utmaningarna och de eventuella lösningarna inom följande frågor:

  • Vad betyder ökad risk för skyfall och stigande vatten för vårt samhälle och våra va-system?
  • Hur kan vi minska effekterna av det förändrade klimatet?

– Det kommer aldrig vara för sent att göra så mycket som möjligt, säger Pär. Det finns dessutom så mycket vi kan göra redan nu. Finns det något land i världen som har bättre förutsättningar?

Många uppdrag och ännu fler vinklar
Pär är kanske mest känd som meteorolog på SVT där han arbetade med olika uppdrag mellan 1988 och 2009. Efter sin tid hos SVT har han arbetat heltid med hållbarhetsfrågor, och sedan september 2015 gör han det som naturskadespecialist hos Länsförsäkringar.

Pär har under åren suttit i flera olika styrelser, bland annat i Naturskyddsföreningens riksstyrelse och SMHI:s insynsråd, och har även startat och deltagit i flera projekt och organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor. Han har dessutom skrivit flera böcker riktade till både barn och vuxna som vill förstå mer om – och göra mer för – naturen.

Lena Söderberg ger extra tyngd till konferensen
Förutom Pär Holmgren kommer flera andra namnkunniga föreläsare till konferensen, en av dem är Lena Söderberg, generaldirektör för Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Lena kommer föreläsa under rubriken ”För lite vatten”; den ökande vattenbristen kräver nya arbetssätt hos kommunerna. Lena berättar om grundvattenläget idag och i framtiden samt hur vi kan skydda och hushålla med de vattenresurser vi har.

– Att generaldirektören för SGU kommer och föreläser på VAK ger konferensen en extra tyngd och en viktig inblick i miljöproblematiken på nationell nivå, säger Mattias Mattsson, VD på VA-guiden, mångårig arrangör av konferensen.

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment