Slutseminarium om provtagning i fält 20 mars

5 december, 2017 | Av

surrprojStaljeDagen före konferensen, tisdagen den 20 mars, hålls ett slutseminarium om provtagning i fält. Seminariet bygger på 10 LOVA-projekt som testat en mätmetodik med så kallade surrogatparametrar.

Slutseminariet börjar kl. 13.30 och slutar ca 17.00
Öppet för alla och fritt deltagande men kräver föranmälan.
Plats: Gävle konserthus, Bo Linde-salen.

Om du är deltagare på Vatten Avlopp Kretslopp kan du enkelt bocka för en kryssruta i anmälningsformuläret.
Om du missade kryssrutan, är utställare eller enbart deltar i slutseminariet finns ett separat formulär längst ned i detta inlägg.

På slutseminariet kommer resultaten tillsammans med förslag på fortsatt utvecklingsarbete från projekten att presenteras. Förutom att presentera resultat är syftet med seminariet att initiera dialog med branschen och diskutera möjliga vägar framåt för att få till en säker och effektiv uppföljning av minireningsverks funktion.

Programpunkter

13.30-15.00 Presentation från LOVA projekt

15.00-15.30 Fika

15.30-17.00 Dialog om vägar framåt för effektiv uppföljning av funktion

Om projekten

LOVA-projekten startade under sommaren 2017 och provtagning på minireningsverk har genomförts under hösten 2017. Syftet med projekten är att testa om det går att använda en billigare provtagningsmetodik, provtagning med s k surrogatparametrar för, funktionskontroll av minireningsverk. De enskilda LOVA-projekten koordineras i ett övergripande projekt och resultaten från provtagningarna kommer att sammanställas till ett gemensamt resultat för alla projekt.

Detta är första gången som provtagning med surrogatparametrar samordnat genomförs i Sverige men metodiken är utvecklad i Norge i flera utvecklingsprojekt. Projektet kan ses som en fortsättning på det projekt om minireningsverk som genomfördes av 15 kommuner 2014. Slutrapport från 2015

Medverkande i projektet

  • Falun kommun
  • Norrtälje kommun
  • Södertälje kommun
  • Norrköpings kommun
  • Miljösamverkan östra Skaraborg
  • Alingsås kommun
  • Uddevalla kommun
  • Kungsbacka kommun
  • Falkenbergs kommun
  • Borgholms kommun

För frågor om det övergripande projektet kontakta projektledare Marie Albinsson, Ecoloop


Årsmöte Avloppsguidens användarförening 20 mars

Användarföreningen kallar sina medlemmar till årsmötet som följer på slutseminariet. Föreningens arbete fortsätter att utvecklas. Styrelsen ser fram emot diskussioner om inriktning för det fortsatta arbetet.
Vi räknar med att årsmötet pågår ca kl 17-18.

Om du deltar på Vatten Avlopp Kretslopp kan du enkelt bocka för en kryssruta i anmälningsformuläret för årsmötet. Du kan även anmäla dig separat till årsmötet.

Mer information om användarföreningen och årsmötet (kräver login)

Efter mötet brukar de som vill äta en gemensam middag. Mer information om detta kommer till de som anmält sig.


Anmälan till slutseminarium 20 mars 2018

Projektet presenterar resultat och erfarenheter från tillsynsinsatserna och bjuder tillsammans med Avloppsguiden och Avloppsguidens användarförening in till dialog. Gratis deltagande.

Om du är deltagare på Vatten Avlopp Kretslopp kan du enkelt bocka för en kryssruta i anmälningsformuläret.
Om du missade kryssrutan, är utställare eller enbart deltar i slutseminariet använder du detta formulär.

Anmälan till slutseminarium 20 mars 2018

Deltagaruppgifter

Vi kan tyvärr inte ta hänsyn till självvalda matpreferenser utöver vegetarian/vegan.
Sending

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment