Två nya experter till Fråga Experten Live

22 januari, 2018 | Av

krister+majaMaja Englund, RISE Jordbruk och Livsmedel samt Krister Törneke, Tyréns kommer sitta med i expertpanelen på Fråga Experten Live.

Majas expertområde är framför allt små avlopp. Få svar på dina frågor om kontroll av små avloppsanläggningar samt läkemedelsrester i källsorterade avloppsfraktioner m.m. Kristers expertområde är va-planering så ställ en fråga om vatten och avloppsplanering.

Läs mer…

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment