Avlopp & Kretsloppspriset 2018: Marinette Hagman

26 mars, 2018 | Av

marinettehagman_aok

Marinette Hagman.

Under Vatten Avlopp Kretslopp 2018 delades Avlopp & Kretsloppspriset 2018 ut till Helsingborgs stad, Norra Skånes Vatten och Avfall (NSVA)

och Marinette Hagman för projektet H+. Priset består av 20 000 kr i resestipendium, en toalett i Filippinerna genom organisationen Toaletter utan gränser samt en guldkanna.

– Det är väldigt kul att det uppmärksammas på det här sättet och förhoppningen är ju att det sprider sig och kan ge inspiration till andra, så att de som vill göra liknande projekt inte behöver göra allting från början, säger Marinette.

Under presentationen diskuterades hur resestipendiet ska användas. Marinette och andra inblandade i H+ har tidigare gjort studieresor till både Sneek i Nederländerna och Hamburg i Tyskland.

– Nästa resa tror jag måste gå till Norge, vi har pratat om det länge och det finns mycket att lära av norrmännen. Men jag tror också att vi kan dra lärdom av andra branscher, säger Marinette. I ett innovations- och utvecklingsprojekt vi har igång håller vi på att utveckla en applikation för va. I projektet har vi många va-aktörer, tekniker och ingenjörer men vi har också spelutvecklare. Genom att kolla på andra branscher kan vi lära oss något av andra så att vi kan ta ett steg vidare.

Förhoppningsvis får vi höra mer om Marinettes studieresa under Vatten Avlopp Kretslopp 2019 i Halmstad.

Läs mer om projektet H+

Juryns motivering:

Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman för stadsförnyelseprojektet H+

Helsingborgs Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygger genom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg Sveriges första kommunala system med vakuumuppsamling av klosettvatten i tät urban miljö för näringsåterföring till produktiv mark. Projektet genomförs med en gemensam vision och i nära samarbete med stadens planeringsavdelning och andra kommunala bolag. NSVA:s arbete med att utreda och planera för, och informera bl.a. byggherrarna om, ett sorterande avloppssystem har givit mycket kunskap om framtidens hållbara VA-försörjning vilket är av stort värde för kommuner och aktörer i Sverige och internationellt. Kunskapen täcker många aspekter, som teknisk utveckling och juridik, och även tvärvetenskaplig och tvärinstitutionell samverkan. NSVA med Marinette Hagman i spetsen har utvecklat arbetssättet och aktivt delat med sig av lärdomar och erfarenheter. Marinette arbetar brett, konstruktivt, engagerat och med stort kunnande för att testa bättre kretsloppslösningar – allt från nya processlösningar på reningsverk till nya systemlösningar som i H+. Arbetet med H+ är banbrytande och genom det tar hela Sverige ett stort kliv närmare ett rent kretslopp av näring mellan stad och land.

 

DSC_9419

Moderatorer, delar av juryn och Marinette Hagman under utdelningen.

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment