Vatten Avlopp Kretslopp » Havs- och vattenmyndigheten manar till helhetsperspektiv på vattenarbetet

Havs- och vattenmyndigheten manar till helhetsperspektiv på vattenarbetet

23 januari, 2019 | Av

Jakob Granit inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp den 13 mars. Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

Jakob Granit inledningstalar på Vatten Avlopp Kretslopp den 13 mars. Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

VA-guiden har intervjuat Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Hans föredrag kommer handla om begreppet Source2Sea, och vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med vattenresursfrågorna, inte minst i skenet av de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder.

– Vi kommer behöva tänka mycket mer strategiskt och långsiktigt på vattenresursfrågorna ur ett avrinningsområdesperspektiv. Detta har de senaste årens torrperioder och ökande nederbördsmängder visat. Säger Jakob Granit

Läs hela intervjun De flesta hoten mot vår vattenkvalitet uppstår på land