Vatten Avlopp Kretslopp » Vattenplanering på agendan

Vattenplanering på agendan

10 januari, 2019 | Av

Bild-1-Jenny-EnbergPlanera och ta in vattenfrågan tidigt i processen. ”Rätt från början” blir billigare i slutändan, det är en del av budskapet från handboken om kommunal vattenplanering. En annan viktig aspekt i strategisk vattenplanering är att tydliggöra organisationen för vattenfrågorna i kommunen – vem gör vad, helt enkelt. Även erfarenhetsutbyte och goda exempel är viktiga att lyfta fram. 

Jenny Enberg, projektsamordnare för LIFE IP Rich Waters på Länsstyrelsen i Stockholm är huvudförfattare till handboken.

Vilka kommer att ha mest nytta av handboken och borde komma på VAK 2019 för att ta del av arbetet med handboken?

– Jag tror att kommuner som börjat arbeta med vattenfrågorna eller som kommit en bit på vägen men kanske tappat lite fart kan ha nytta av mer information om handboken.

Vad är ursprunget till handboken – hur startade allt?

– Arbetet med handboken startade efter en workshop som vi arrangerade i december förra året med kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt. Vi frågade deltagarna vilket stöd de behöver i sin vattenplanering och fick en lista med många olika önskemål, berättar Jenny.

Bland annat efterfrågades stöd för att lösa ansvarsfrågorna, finansiering och prioriteringar. Kommunerna efterfrågade också mallar och checklistor för olika delar av vattenarbetet och behov av erfarenhetsutbyte från kommuner som kommit längre i arbetet. Vi tyckte det var mest resurseffektivt att ta fram en handbok som fokuserade på arbetsprocessen, eftersom många frågor handlade om arbetssätt. Till handboken hör en rad bilagor som ger stöd med mallar och checklistor.


Vi på Vatten Avlopp Kretslopp är glada att Jenny Enberg, projektsamordnare för LIFE IP Rich Waters på Länsstyrelsen i Stockholm och huvudförfattare till Handbok för strategisk kommunal vattenplanering kommer vara en av föreläsarna på konferensen 2019.

Läs hela intervjun om handboken där Jenny Enberg även svarar på frågan om det verkligen behövs en särskild handbok om vattenplanering.

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment