Vatten Avlopp Kretslopp » Vem förtjänar Avlopp & Kretsloppspriset?

Vem förtjänar Avlopp & Kretsloppspriset?

3 januari, 2019 | Av

Vet du någon som bidragit till utveckling och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet?

Varje år delar vi ut Avlopp & Kretsloppspriset under konferensens avslutande dag. Priset består av ett resestipendium på 25 000 kr, en kretsloppsanpassad toalett i Afrika eller Asien genom organisationen Toaletter utan gränser och ett hedersdiplom. Pristagaren inbjuds att på nästföljande konferens att hålla ett föredrag och presentera erfarenheterna från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.

Läs mer om priset och nominera.