Vatten Avlopp Kretslopp » Avlopp och Kretsloppspriset 2019 går till Mälarenergi

Avlopp och Kretsloppspriset 2019 går till Mälarenergi

15 februari, 2019 | Av

Malarenergi_bild

Delar av projektgruppen som ansvarat för Mungaprojektet.

De har genom sin byggnation i Munga norr om Västerås visar att klosettvattensortering med toalettens växtnäring i kretslopp kan vara ett ekonomiskt system för att miljö- och resursmässigt hantera avlopp i befintlig bebyggelse. Läs mer…