Vatten Avlopp Kretslopp » Gratis förkonferens den 12 mars ger fina möjligheter för nätverkande

Gratis förkonferens den 12 mars ger fina möjligheter för nätverkande

18 februari, 2019 | Av

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Linda Sivertsson, Malin Andersson och Martina Sjögren i Halmstads kommun som ser fram emot förkonferensen den 12 mars.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Linda Sivertsson, Malin Andersson och Martina Sjögren i Halmstads kommun som ser fram emot förkonferensen den 12 mars.

Nytt för årets Vatten Avlopp Kretslopp 2019 är den förkonferens som planeras till tisdag den 12 mars, dagen innan den stora konferensen. Fokus för eftermiddagen är nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det kommer att finnas någonting för alla, både små avlopp, va-planering och guidad dagvattenrundtur med buss. En bonus är att förkonferensen är gratis.

Vi har pratat lite närmre med Malin Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Halmstads kommun och som är med i den projektgrupp som kommunen har kring anordnandet av förkonferensen och den stora konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019. Förutom Halmstads kommun är även VA-guiden, Avloppsguidens användarförening och LBVA medarrangörer till förkonferensen.

Malin, varför har ni i Halmstad valt att satsa på en förkonferens till Vatten Avlopp Kretslopp 2019?
– Vi tänkte att vi skulle ta till vara på all kompetens och alla va-sakkunniga som samlas i anslutning till den stora konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019 och erbjuda ytterligare en möjlighet att mötas och nätverka både i regionen men även nationellt. Vi upplever till exempel att det saknas ett naturligt forum för att diskutera va-planeringsfrågorna i vår region om man jämför med de nätverk och handläggarträffar som finns för små avlopp.

Men varför är det svårare att samla va-planerare, tror du?
– En anledning till att det kan svårare att få ihop nätverk för va-planeringsfrågorna kan vara att kompetenserna och rollerna skiljer sig åt i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. Det är ingen enhetlig yrkeskategori som jobbar med va-planeringsfrågor och man sitter på olika förvaltningar och avdelningar till skillnad från de som jobbar med små avlopp som merparten är miljöinspektörer.

Vilka hoppas du kommer på nätverksträffarna?
– Jag hoppas att både kommuner och va-bolag tar chansen och ser till att så många som möjligt från sina va-planeringsgrupper kommer oavsett hur långt man kommit i sin va-planering, inte minst när förkonferensen är gratis. Jag hoppas även att de kommuner som inte kommit så långt i sina va-planeringsfrågor kommer och ser förkonferensen som en inspirationskälla där man kan ta del av tidigare erfarenheter.

Sedan är ju träffen för små avlopp också mycket spännande där vi kör Avloppslistan live med min kollega Linda Sivertsson och Maria Hübinette med lång erfarenhet av små avlopp. Det kan bli många intressanta frågor och diskussioner för de miljöinspektörer som kommer. Denna träff ger också en möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor som vi vanligtvis inte träffar, då vi främst träffar våra kollegor i länet.

På den guidade bussturen med dagvattenfokus kommer vi dessutom besöka ett mycket aktuellt område hos oss, Getinge som här i dagarna har uppmärksammats återigen på grund av översvämningar av Suseån. Sen förra översvämningen 2014 har kommunen anlagt översvämningsskydd med vallar och automatiska pumpar och dammluckor som ska avhjälpa problematiken. Det blir intressant att se hur dessa fungerar.

Till sist vad hoppas du deltagarna tar med sig hem från förkonferensen?
– Nya kontaktytor och en massa inspiration att fortsätta det fantastiska arbete vi alla gör på hemmaplan.

Du kan fortfarande anmäla dig till förkonferensen. Du hittar anmälan och hela programmet här. Sista anmälningsdag är 27 februari.

  • Av Joakim Lind, 18 februari, 2019 kl 16:39

    Kul idé med en välplanerad och matnyttig förkonferens.
    / bra jobbat Halmstad

Länkar till detta inlägg