Vatten Avlopp Kretslopp » SGU om provgropar och grundvattennivåer

SGU om provgropar och grundvattennivåer

13 februari, 2019 | Av

David Eveborn, SGUUppgifter om markdjup, jordart och grundvattennivå behövs ofta i ansökan om tillstånd för små avlopp. Vad innebär den kommande vägledningen för kommunens krav och rutiner?

David Eveborn, SGU, föreläser om hydrogeologi och små avlopp utifrån det underlag man lämnat till Havs- och vattenmyndigheten om geologiska förutsättningar och små avlopp. Vi räknar med att underlaget återfinns i vägledningen för prövning av små avlopp.

David deltar även i programpunkten Fråga experten små avlopp. Som deltagare kan du skicka frågor t.o.m. 22 februari. Ställ din fråga

VA-guiden har publicerat ett referat från SGU:s utbildningsdag i höstas. Inlägget tar upp begrepp värda att lägga på minnet:

  • Dimensionerande grundvattennivå
  • Påverkansområde
  • Fyllnadsgrad
  • Infiltrationskapacitet
  • Hydraulisk konduktivitet
  • Effektiv porositet
  • k-värde

Hydrogeologi: en viktig del av inspektörens vardag – referat från en dag hos SGU