Vatten Avlopp Kretslopp » Ställ din fråga om små avlopp

Ställ din fråga om små avlopp

6 februari, 2019 | Av

marketing

I den populära programpunkten Fråga experten små avlopp har du en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor tillsammans med våra experter och konferensdeltagare.

Fråga experten små avlopp äger rum på eftermiddagen onsdagen den 13 mars. Se hela konferensprogrammet

Läs mer och skicka in dina frågor via formuläret nedan
Sista dag för att skicka in frågor i förväg är den 22 februari.

Expertpanelen:

David Eveborn, SGUDavid Eveborn, SGU

David är grundvattengeolog, tekn dr, och verksam vid SGU:s avdelning Mark och grundvatten – Hållbar vattenförsörjning. Ställ frågor om grundvatten kopplat till små avlopp, t ex om skyddsavstånd, grundvattenrör, provgropar, mm.

 

 

Jonas Christensen, Ekolagen MiljöjuridikJonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas är jurist och Juris Dr. Han har lång erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Ställ frågor om all juridik kopplat till små avlopp.

 

 

 

Maria Hubinette, Din VA-konsultMaria Hübinette, Din VA-konsult Hübinette samt Kungälvs kommun

Maria är miljövetare, mycket erfaren handläggare och har arbetat med små avlopp på både kommunal, regional och nationell nivå. Ställ frågor kring handläggning, juridik och teknik för små avlopp.

 

 

VVS-fabrikanternaRepresentanter från VVS-fabrikanternas råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och va-industrins branschorganisation. Bland rådets medlemmar finns bland annat företag som tillverkar och marknadsför produkter för små avlopp. Ställ frågor om avloppsteknik, CE-märkning, tillverkarnas syn på uppföljning av anläggningar och allt som hör till avloppsprodukter.

 

Du anmäler dig till Fråga experten små avlopp via anmälningsformuläret. Du som anmält sig till programpunkten får ett mejl några veckor innan konferensen där du ombes att ställa dina frågor här. Tänk på detta:

  • Sista dag att skicka frågor är fredagen den 22 februari.
  • VA-guiden väljer ut vilka frågor som expertpanelen tar sig an, t.ex. om vi får in fler frågor än vad som ryms under den avsatta tiden
  • Du som frågeställare är anonym gentemot experterna.
  • Försök att formulera frågan så konkret och tydligt som möjligt.
  • Satsa på allmängiltiga frågeställningar. Frågor om enskilda produkter hänvisas till berörd utställare.
  • Håll dig till en frågeställning per inskickad fråga.
  • Det går jättebra att skicka in flera frågor. Bara ladda frågeformuläret igen, t ex genom att klicka på detta inläggs rubrik för att ställa en ny fråga.

Tveka nu inte utan ös på med dina frågor!

Fråga experten små avlopp 2019

Ställ din fråga till expertpanelen

Sending

Inga kommentarer

No comments yet.

Leave a comment