Vatten Avlopp Kretslopp » Ställ din fråga om små avlopp

Ställ din fråga om små avlopp

6 februari, 2019 | Av

marketing

I den populära programpunkten Fråga experten små avlopp har du en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor tillsammans med våra experter och konferensdeltagare.

Fråga experten små avlopp äger rum på eftermiddagen onsdagen den 13 mars. Se hela konferensprogrammet

Expertpanelen:

David Eveborn, SGUDavid Eveborn, SGU

David är grundvattengeolog, tekn dr, och verksam vid SGU:s avdelning Mark och grundvatten – Hållbar vattenförsörjning. Ställ frågor om grundvatten kopplat till små avlopp, t ex om skyddsavstånd, grundvattenrör, provgropar, mm.

 

 

Jonas Christensen, Ekolagen MiljöjuridikJonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas är jurist och Juris Dr. Han har lång erfarenhet inom området och är en efterfrågad föreläsare inom miljöjuridik och förvaltningsrätt. Ställ frågor om all juridik kopplat till små avlopp.

 

 

 

Maria Hubinette, Din VA-konsultMaria Hübinette, Din VA-konsult Hübinette samt Kungälvs kommun

Maria är miljövetare, mycket erfaren handläggare och har arbetat med små avlopp på både kommunal, regional och nationell nivå. Ställ frågor kring handläggning, juridik och teknik för små avlopp.

 

 

VVS-fabrikanternaRepresentanter från VVS-fabrikanternas råd

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och va-industrins branschorganisation. Bland rådets medlemmar finns bland annat företag som tillverkar och marknadsför produkter för små avlopp. Ställ frågor om avloppsteknik, CE-märkning, tillverkarnas syn på uppföljning av anläggningar och allt som hör till avloppsprodukter.

 

 

Du anmäler dig till Fråga experten små avlopp via anmälningsformuläret.

Tack alla ni som skickat in frågor!

VA-guiden väljer ut och fördelar frågor som expertpanelen.