Vatten Avlopp Kretslopp » Ta del av och diskutera vägledningen om prövning av små avlopp

Ta del av och diskutera vägledningen om prövning av små avlopp

18 februari, 2019 | Av

Bodil Forsberg, HaV

Remiss. Havs- och vattenmyndigheten har nyligen skickat ut remissversionen av vägledningen om prövning av små avlopp. Synpunkter på remissen ska lämnas till HaV senast 2019-04-15.

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Halmstad den 13 mars kommer Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson från HaV att presentera vägledningen. Deltagarna har chans att diskutera vägledningen med övriga deltagare under hela konferensen.

Vi hoppas att VAK ska underlätta för dig som vill ta del av del av det senaste och bidra till en förbättrad tillståndsprocess.

Inom kort finns också möjlighet att läsa och svara på remissen via webben. Vilket vem som helst, även den som inte fått den skickad till sig specifikt, kan göra.

Efter vägledningen om tillsyn har landets miljökontor väntat på vägledningen om prövning, det vill säga hur de bör hantera ansökningar om tillstånd för små avloppsanläggningar.

–  Vi kommer till VAK för att det är ett jättebra forum för oss där vi kan lyssna av vad som är på gång och nå ut med vår information, säger Bodil Forsberg, utredare på HaV.

–  Två områden där många kommuner skulle vinna på att stärka upp prövningsprocessen är bedömning av högsta grundvattenivån samt att förbättra dokumentationen innan ansökan beviljas. Det underlättar inte minst en framtida tillsyn, säger Bodil Forsberg.

Mer om vägledningen under konferensen:

SGU har arbetat fram ett underlagsmaterial om grundvatten till vägledningen. David Eveborn kommer bland annat att presentera en ny modell för att beräkna högsta dimensionerande grundvattennivå.

I programpunkten Så förbättrar vi tillståndsprocessen skapar vi rum för dig som deltagare att tänka och tycka.

Programmet till Vatten Avlopp Kretslopp 2019