Vatten Avlopp Kretslopp » Två spännande samtal väntar i morgonsoffan

Två spännande samtal väntar i morgonsoffan

14 februari, 2019 | Av

På Vatten Avlopp Kretslopp 2019 återkommer programpunkten ”VAK-soffan”. Det är expertsamtal där speciellt inbjudna gäster diskuterar kring lite bredare ämnen.

Anna_Wallefors-w500

Anna Wallefors

VAK-soffa om vattenbrist och återanvändning av vatten
I år kommer dag 2, den 14 mars inledas med ett samtal kring ”Vattenbrist och återanvändning av vatten”.

I detta kommer Anna Wallefors, kommunikationsdirektör Region Halland som varit ansvarig för Halmstads kommun kring bevattningsförbud och vattenbesparing de senaste torra somrarna, att delta. Hon samtalar med Rolf Larsson, docent och vattenexpert från Lunds Tekniska Högskola och Birger Wallsten, Svenskt Vattens dricksvattenexpert.

Birger-Wallsten-w450

Birger Wallsten

Diskussionen leds av VA-guidens Mats Johansson och kommer fokusera på aktuella och spännande frågor bland annat:

– Är vattenbrist det nya normalläget för kommunernas planering för dricksvatten?
Måste vi ändra på något i hur vi arbetar och planerar, vad i så fall?

Rolf-Larsson-w418

Rolf Larsson

– Vem har rätt till vattenresurserna och har kommunen rätt att vägra vissa att använda vårt kommunala dricksvatten?

– Måste vi börja rena och återanvända annat vatten t ex havsvatten eller avloppsvatten?
Behöver vi i så fall ändra våra lagar och regler?

VAK-soffa 2 – Hur får vi folk att förstå?
I den efterföljande VAK-soffan kommer vi diskutera kunskap, attityder och motivation hos fastighetsägare och andra att göra saker som är bra för va-försörjningen och vattenmiljön. På temat ”Hur får vi folk att förstå?” kommer miljöpsykologen Lars-Olof Johansson från Göteborgs Universitet och VA SYD:s kommunikatör Nina Steiner, som bland annat driver projektet Plats för vattnet, diskutera kommunikationens betydelse för va, vatten och miljöarbetet.

Läs hela programmet och anmäl dig här till konferensen senast den onsdag den 27 februari.