Vatten Avlopp Kretslopp » Över en tredjedel av montrarna har bokats

Över en tredjedel av montrarna har bokats

16 september, 2019 | Av

Under monterbokningens första 6 minuter bokades hela 19 montrar! Passa på att boka innan resten bokats också, vilket borde gå ganska fort!