Vatten Avlopp Kretslopp » ”En perfekt mötesplats och välorganiserad mässa”

”En perfekt mötesplats och välorganiserad mässa”

23 oktober, 2019 | Av

SEKA Miljöteknik AB var först att anmäla sig till årets konferens, bortsett från Sweco som fick förtur tack vare att de vann ”Årets Monter” i Halmstad. Vi ställde tre frågor till Daniel Sellberg, vice-vd och grundare av SEKA Miljöteknik AB.

Daniel Sellberg, vice-vd och grundare.

Varför ställer ni ut på Vatten Avlopp Kretslopp?

Vatten Avlopp Kretslopp är för vår verksamhet en perfekt mötesplats och välorganiserad mässa för att nå potentiella kunder och myndigheter, knyta kontakter och själva få bättre insyn i vad som händer och är aktuellt på marknaden.

Både mässa och seminarier håller alltid en hög kvalitet och bjuder på ett bra urval av produkter, tjänster och diskussioner i branschen.

Hur många år har ni varit med och ställt ut?

SEKA Miljöteknik AB har ställt ut fem år i rad, med start i Borås 2015. Nu ser vi fram emot Jönköping 2020!

Vilka förväntningar har ni på 2020 års konferens?

Eftersom vår verksamhet och vårat produktutbud främst är inriktat på problematiken kring föroreningar i dagvatten så är givetvis förväntningarna på att ett större fokus skall läggas på förorenat dagvatten, länshållningsvatten och grundvatten.