Vatten Avlopp Kretslopp » Ny avloppsforskning från Luleå tekniska universitet

Ny avloppsforskning från Luleå tekniska universitet

4 december, 2019 | Av

Hur kan vi bäst bedöma befintliga små avlopp, vilka faktorer är viktigast att ta hänsyn till? Och vilken lösning är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? Forskaren Inga Herrmann från Luleå tekniska universitet kommer till VAK och berättar om tre färdiga projekt om små avlopp och ett som pågår.

Inga Herrmann forskar om små avlopp vid Luleå tekniska universitet.

LTU och RISE genomför just nu ett HaV-finansierat projekt som handlar om tillsyn av markbaserade anläggningar. Syftet är att ta reda på mer om vad miljöinspektörer ska titta på vid tillsyn och hur olika fel ska bedömas, som t ex slamförekomst i olika delar av anläggningen.

Ett projekt som nyligen avslutats handlar om att analysera olika avloppstekniker för små avlopp med avseende på hållbarhet.

– Den här jämförande analysen ger en fingervisning till fastighetsägare och myndigheter om vilken anläggningstyp som är mest hållbar på olika platser, säger Inga Herrmann.

Läs mer: Ny avloppsforskning från Luleå tekniska universitet