Vatten Avlopp Kretslopp » Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp

Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp

7 januari, 2020 | Av

Annafia Öqvist

Den 18 mars berättar Annafia Öqvist om hur Falu kommun arbetat med tidsbegränsade tillstånd och delar med sig av deras erfarenheter och råd om detta.

I Falun tidsbegränsas alla tillstånd för markbaserade anläggningar som har vattentoalett. Tidsbegränsningen innebär att husägaren behöver ansöka om omprövning och förvaltningen påminner om detta. Tillstånd för minireningsverk tidsbegränsas inte, istället gör man regelbundna tillsynsbesök.

Annafia kommer att berätta mer om hur förvaltningen arbetat med att tidsbegränsa tillstånd och de omprövningar som följer med detta. Hon ger exempel på lärdomar och erfarenheter de skaffat sig då de tidsbegränsat vissa typer av tillstånd för små avlopp sedan 2003.

Läs mer: Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp