Vatten Avlopp Kretslopp » Hållbar slamhantering – utredning på remiss

Hållbar slamhantering – utredning på remiss

26 februari, 2020 | Av

Miljödepartementet har remitterat utredningen Hållbar slamhantering. Den 19 mars presenterar utredningssekreterare Ida Lindblad Hammar utredningens förslag.

Vi hoppas och förväntar oss att föredraget ger en sammanfattande överblick och kan vara en ypperlig ingång för den som ska svara på remissen eller funderar på om det är aktuellt att svara eller inte.

19 mars kl 10.30 i seminariet va-planering, små avlopp och kretslopp: Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam – utredningens förslag. Till programmet

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 25 maj 2020. Även om remissen skickats till utvalda instanser är alla som vill välkomna att lämna synpunkter.

Länkar för att läsa mer

Mer hos VA-guiden: Hållbar slamhantering – nu är betänkandet överlämnat
(Kräver login för va-planering)

Regeringskansliet: Remiss av Hållbar slamhantering, betänkande SOU 2020:3

Svara på remiss – hur och varför