Vatten Avlopp Kretslopp » VVS-Fabrikanternas Råd startar konferensen med dialog

VVS-Fabrikanternas Råd startar konferensen med dialog

24 februari, 2020 | Av

VVS-Fabrikanternas Råd har tillsammans med sina medlemsföretag satsat stort på sitt deltagande under Vatten Avlopp Kretslopp i år.

Med hela 10 platser i utställningen för dagvatten och små avloppsprodukter och som branschexpert i programpunkten Fråga experten för små avlopp uppmanar man konferensens deltagare till dialog om va-frågor.

– VAK ger en unik möjlighet för erfarenhetsutbyte och dialog. Vi startar konferensen redan nu med att deltagarna har möjlighet att skicka in frågor i förväg till våra branschexperter i programpunkten fråga experten för små avlopp men jag vill även uppmana alla deltagare på konferensen att besöka våra medlemsföretag i utställningen och diskutera olika va-frågor, säger Caroline Harrå, branschutvecklare på VVS-Fabrikanternas Råd.

Vad händer t ex om förslaget på avloppsdeklarationer blir en realitet, eller projektet med certifiering av gräventreprenörer? Tänk om HaV:s projekt om enhetliga ansökningsblanketter för alla kommuner får genomslagskraft och hur ser egentligen åtgärdstakten för bristfälliga avlopp ut runt om i kommunerna? Det är några av alla de frågorna som vi och våra medlemsföretag gärna diskuterar, konstaterar  Caroline Harrå som hoppas på bra dialog och att frågorna blir många till VVS-Fabrikanternas medlemsföretag under konferensen.


Du hittar VVS-fabrikanternas Råd och deras medlemsföretag i montrarna 16-25 i utställningen.