Vatten Avlopp Kretslopp » INSTÄLLD – Vatten Avlopp Kretslopp 18-19 mars

INSTÄLLD – Vatten Avlopp Kretslopp 18-19 mars

12 mars, 2020 | Av

Vi måste tyvärr meddela att konferensen Vatten Avlopp Kretslopp inte kommer genomföras den 18-19 mars på grund av regeringens beslut att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Detta till följd av risken för spridning av covid-19. Beslutet om att inte genomföra konferensen gäller även sidoarrangemang den 17 mars.

Hälsa och säkerhet är det viktigaste för VA-guiden och vi vill inte utsätta varken deltagare eller personal för risker. Vi undersöker lösningar för att kunna erbjuda konferensen vid ett senare tillfälle eller under andra former. Så snart vi har besked återkommer vi med mer information om detta.

I dagsläget har vi tyvärr inga besked om eventuella möjligheter till återbetalning av avgifter. Vi återkommer när vi vet mer. Vi hoppas på er förståelse om detta utifrån den extraordinära situationen.

Har du några frågor kring vårt förhållningssätt? Kontakta Maja Englund, VD VA-guiden

Mer information: 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.elmia.se/om-elmia/information-om-coronaviruset-covid-19/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/

https://www.ecdc.europa.eu/en