Vatten Avlopp Kretslopp » Anmälan

Anmälan

Välkommen att delta på Vatten Avlopp Kretslopp i Halmstad!

Utbyt erfarenheter och utöka din kunskap tillsammans med oss, och ungefär 500 andra tjänstepersoner, experter och tillverkare på Hotel Tylösand.

Sista anmälningsdag för Vatten Avlopp Kretslopp var 27 februari. 


Förbered dig på bästa sätt inför anmälan genom att läsa igenom all information under ”För deltagare” i vänsterspalt.

Boende ingår inte i deltagaravgiften utan bokas separat. Läs mer