Vatten Avlopp Kretslopp » Anmälan för deltagare

Anmälan för deltagare

Vi kommer att öppna anmälan för Vatten Avlopp Kretslopp i Jönköping, den 17-18 mars 2021 längre fram.

Viktig information! VAK 2020 flyttas fram ett år till Jönköping 17-18 mars 2021 pga av rådande pandemi. Du som är bokad till årets konferens behöver inte göra något, din bokning flyttar med och vi kommer återkomma med mer information om program och genomförande.

Om du har frågor, kontakta i första hand Maja Englund, vd VA-guiden, tfn: 018-10 57 06 .