| Av | VAK 2019

”En möjlighet att uppskatta reningsbehovet med hänsyn till exploateringsgrad och recipientförhållanden”

thomas_larm

Thomas Larm, VD för StormTac.

En ny metod gör det möjligt att beräkna reningsbehov för kommuners detaljplaneområden utifrån en acceptabel föroreningsbelastning med hänsyn till EU:s Vattendirektiv. Detta är något som efterfrågats under lång tid, menar StormTacs VD Thomas Larm.

Metoden är framtagen av StormTac i samarbete med Järfälla kommun, Göteborgs stad och Ramböll. Den lämpar sig väl att använda i dagvattenutredningar för detaljplaner men kan även användas för åtgärder i befintliga områden. Metoden är implementerad i StormTac Web, ett verktyg som används av kommuner, konsulter, länsstyrelser, byggföretag och högskolor. Läs mer

| Av | VAK 2019

Vattenplanering på agendan

Bild-1-Jenny-EnbergPlanera och ta in vattenfrågan tidigt i processen. ”Rätt från början” blir billigare i slutändan, det är en del av budskapet från handboken om kommunal vattenplanering. En annan viktig aspekt i strategisk vattenplanering är att tydliggöra organisationen för vattenfrågorna i kommunen – vem gör vad, helt enkelt. Även erfarenhetsutbyte och goda exempel är viktiga att lyfta fram. 

Jenny Enberg, projektsamordnare för LIFE IP Rich Waters på Länsstyrelsen i Stockholm är huvudförfattare till handboken.

Vilka kommer att ha mest nytta av handboken och borde komma på VAK 2019 för att ta del av arbetet med handboken? Läs mer