Vatten Avlopp Kretslopp » Avlopp & Kretsloppspriset

Avlopp & Kretsloppspriset

avloppochkretsloppspriset

Mälarenergi årets vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset

Vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset 2019 är Mälarenergi som genom sin byggnation i Munga norr om Västerås visar att klosettvattensortering med toalettens växtnäring i kretslopp kan vara ett ekonomiskt system för att miljö- och resursmässigt hantera avlopp i befintlig bebyggelse.

– Vi är glada och stolta för utnämningen! Det är många som har jobbat med att genomföra Munga-projektet, från idé till verkstad. Vi tar emot priset som en helhet från Mälarenergi där många funktioner ska lyftas fram: Projektledare, projektörer, kundteam, drifttekniker och alla som på ett eller annat sätt fått det här att fungera. Det känns fantastiskt att få en bekräftelse på att vårt projekt ses som både framåtskridande och hållbart. Vi hoppas att Munga-projektet kan vara en föregångare till liknande projekt framöver i VA-Sverige, säger Martin Lindström, VA-utredare och projektledare inom Munga-projektet.

– Årets Avlopps- och Kretsloppspris till Mälarenergi visar att klosettvattensortering med toalettens växtnäring i kretslopp kan vara ett ekonomiskt system för att miljö- och resursmässigt hantera avlopp i befintlig bebyggelse. Tidigare pristagare har visat samma sak för kretsloppsanpassade klosettvattensorteringssystem i såväl den täta nybyggda staden (2018 års pris till Marinette Hagman, NSVA och Helsingborgs stad) som i enskild bebyggelse (2016 års pris till Uddevalla kommun, Västvatten och Uddevalla Energi). Sammantaget har dessa pristagare alltså visat att klosettvattensystem med växtnäring i kretslopp inte bara är bra ur miljö-och resursmässig synpunkt, utan också att de kan vara ekonomiskt realistiska under många olika förhållanden, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Motivering: ”Mälarenergi bygger i Munga norr om Västerås Sveriges första avloppssystem med källsortering av klosettvatten i befintlig bebyggelse vid inrättandet av ett nytt verksamhetsområde. Klosettvattnet används som certifierad gödsel på jordbruksmark. Med stor öppenhet, tålamod och teknisk kunskap har Mälarenergi förverkligat kommunens målsättning att hantera avloppet med lokala kretslopp. Genom god samverkan med boende och lantbruk har Mälarenergi noga förankrat ett avloppssystem som möter nya miljö- och kretsloppsbehov i ett omvandlingsområde. Detta projekt är ett föredöme för många av Sveriges tusentals omvandlingsområden!”

Kontakt:
Martin Lindström, VA utredare Mälarenergi. Tel: 021-39 51 90
Martin.Lindstrom@malarenergi.se

Ebba af Petersens, sekreterare för Avlopp & Kretsloppspriset.
Tel: 018-17 45 44, ebba.af.petersens@vaguiden.se


Statuter

Avlopp & Kretsloppspriset delas ut av VA-guiden under den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Pristagare är en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna. Som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och nytänkande eller påskyndat införandet av miljö- och kretsloppsanpassade avloppssystem i Norden eller i länder med stort behov av förbättrad sanitet.

Avlopp & Kretsloppspriset instiftades år 2003. Priset utgörs av ett resestipendium på 25 000 kr, en kretsloppsanpassad toalett i Afrika eller Asien genom organisationen Toaletter utan gränser och ett hedersdiplom. Pristagaren inbjuds att på nästföljande konferens att hålla ett föredrag och presentera erfarenheterna från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem.


Jury med gedigen bredd och erfarenhet

Juryn består av sex personer med olika kompetenser och lång erfarenhet inom avlopp- och kretsloppsfrågor:

Håkan Jönsson (ordf), professor i kretsloppsteknik vid SLU, 2008 års pristagare
Erik Kärrman, gruppchef för Urban Water Management inom RISE Research Institutes of Sweden
Anders Finnson, ansvarig för avlopp, miljö och Revaq på Svenskt Vatten, samt 2012 års pristagare
Jenny Westin, rådgivare på Avfall Sverige
Louise Boiesen, VA-strateg i Enköpings kommun som fick Avlopp- och Kretsloppspriset 2009
Jan Eksvärd, Senior expert hållbar utveckling på Inspire Action & Research AB, tidigare kretsloppsansvarig på LRF

Ebba af Petersens, sekreterare för Avlopp och Kretsloppspriset, ebba.af.petersens@vaguiden.se tel 018-17 45 44


Tidigare års pristagare

2018 års pristagare

NSVA-Marinette-Hagman2018 års pris gick till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman för stadsförnyelseprojektet H+. Priset delades ut på Vatten Avlopp Kretslopp 2018 i Gävle.

Juryns motivering

Helsingborgs Stad och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygger genom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg Sveriges första kommunala system med vakuumuppsamling av klosettvatten i tät urban miljö för näringsåterföring till produktiv mark. Projektet genomförs med en gemensam vision och i nära samarbete med stadens planeringsavdelning, NSR (Nordvästra Skånes Renhållning), och andra kommunala bolag. NSVA:s arbete med att utreda och planera för, och informera bl.a. byggherrarna om, ett sorterande avloppssystem har givit mycket kunskap om framtidens hållbara VA-försörjning vilket är av stort värde för kommuner och aktörer i Sverige och internationellt. Kunskapen täcker många aspekter, som teknisk utveckling och juridik, och även tvärvetenskaplig och tvärinstitutionell samverkan. NSVA med Marinette Hagman i spetsen har utvecklat arbetssättet och aktivt delat med sig av lärdomar och erfarenheter. Marinette arbetar brett, konstruktivt, engagerat och med stort kunnande för att testa bättre kretsloppslösningar – allt från nya processlösningar på reningsverk till nya systemlösningar som i H+. Arbetet med H+ är banbrytande och genom det tar hela Sverige ett stort kliv närmare ett rent kretslopp av näring mellan stad och land.

Kommentar från pristagaren

– Priset känns som en bekräftelse på att allt arbete vi lagt ner uppskattas av många och jag hoppas att vi i Helsingborg kan inspirera andra, samtidigt som vi bidrar till att utvecklingen tar ett litet steg framåt mot hållbarare systemlösningar, säger Marinette Hagman på NSVA.

 

2017 års pristagare

Mottagare av Avlopp & Kretsloppspriset 2017 var Petter Jenssen, professor vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, för hans arbete med kretsloppslösningar. Priset delas ut  i Norrköping.

Juryns motivering

P Jenssen-VAK2017

Petter Jenssen Foto: Jan Mulder

Petter Jenssen har med iderikedom, kunskap, pedagogisk förmåga och stort engagemang fungerat som en förebild inom utvecklingen av hållbara avlopps- och kretsloppssystem under flera decennier, såväl i Norden som internationellt. Petters arbete har varit en viktig byggsten för de system för återföring av näring från små avlopp som finns och växer i Sverige  idag.

Petter har väsentligt bidragit till utvecklingen av småskalig och källsorterad avloppsteknik. Petter har hämtat hem, förädlat och förfinat idéer och erfarenheter från andra länder och sedan testat och verifierat dem i testanläggningar såväl för klosettvattensortering som för rening av källsorterat BDT-vatten.  På miljö- och biovetenskapliga universitetet i Ås, Norge, har han skapat en stark forskningsgrupp kring små avlopp och hållbar sanitet . Petter är en inspirerande talare som engagerats i många internationella sammanhang, bland annat av FN och IWA, och är en aktiv nätverkare.

– Petter insåg mycket tidigt de stora fördelar som källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter till sluten tank har vad gäller både små lokala utsläpp och väl slutet kretslopp av växtnäring. Petter är en mycket duktig talare och lärare. Många har inspirerats av hans kunskap och idéer och idag är källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter huvudlinjen i utveckling av ”Avlopp & kretslopp”.

Kommentar från pristagaren
– Min første reaksjon var å bli kjempeglad og rørt. Det er også spesielt trivelig å få prisen fra gode naboer i øst som jeg har hatt mye kontakt med og hentet inspirasjon fra.  Hvert år tar jeg med mine studenter til Sverige. I år besøkte vi bl.a. Tingvall i Tanum og Uddevalla kommune. Det skjer mye i Sverige innefor avløp og kretsløp og jeg håper prisen kan bidra til å sette mer fokus på dette viktig fagområdet i Norge.

Läs pressmeddelandet

 

2016 års pristagare

Avlopp & Kretsloppspriset 2016 gick till Uddevalla kommun i samarbete med Västvatten och Uddevalla energi för deras projekt ”Näringsrik”.

Juryns motivering

Bild: Maria Rasmusson

Bild: Maria Rasmusson

”Uddevalla kommun, i samarbete med Västvatten och Uddevalla Energi , har i projektet ”Näringsrik” både visionärt och metodiskt byggt ett enkelt, ekonomiskt, och väl fungerande kretslopp för näringsämnen i avlopp från hushåll. Idag driver Uddevalla ett av Sveriges mest tongivande arbeten med att realisera ett småskaligt system med sorterande lösningar som möjliggör återföring till jordbruk. Nu finns tre behandlingsanläggningar för hygienisering och kretslopp av källsorterat toalettvatten i Uddevalla, och mer än hälften av alla nya enskilda avlopp är kretsloppslösningar. Framgången bygger på samarbete och förankring såväl inom kommunen mellan bl.a. miljömyndigheten, VA- och avfallsbolagen som med forskningen och lokala lantbrukare. Uddevalla kommunicerar föredömligt ut erfarenheter och kunskap till egna invånare och till andra kommuner och projekt, genom en engagerad VA-rådgivning med kretsloppsfokus, och genom hemsida, media, studiebesök, föredrag och möten. ”

Kommentar från pristagarna

– Det är jätteroligt att vi blir uppmärksammade, vår framgång bygger på ett lyckat samarbete mellan Uddevalla kommun, Uddevalla energi och Västvatten. Mer än hälften av alla nya avlopp som nu anläggs på landsbygden i Uddevalla kommun blir kretsloppslösningar. Det är ett resultat av VA-rådgivningen och de nya anläggningar för omhändertagande av toalettvatten som finns på olika lantbruk, säger Andreas Roos, projektledare Västvatten.

Läs pressmeddelandet

Läs mer om projekt Näringsrik

 

 

2015 års pristagare

Avlopp & Kretsloppspriset 2015 går till Björn Vinnerås forskare vid SLU i Uppsala och delas ut fredagen den 20 mars i Borås.

Bjorn-Vinneras-webb

Foto: Jenny Svennås-Gillner

Juryns motivering

Björn Vinnerås har i mer än femton år målmedvetet arbetat för att sluta kretsloppet genom en säker återföring av växtnäring från avlopp. Hans forskning innehåller en stor spännvidd av innovativa lösningar som utvecklats för såväl för svenska förhållanden som i internationella projekt. Att Björn Vinnerås ligger i frontlinjen inom kretsloppsanpassade avlopps- och avfallslösningar visas inte minst av det högaktuella arbetet kring proteinproduktion med fluglarver. Han deltar och är kunskapsbank för de flesta projekt som genomförs inom området, och har ett stort kontaktnät både inom forskningsvärlden och med andra samhällsaktörer. Björns forskning har haft en central betydelse för utvecklingen av återföring av näring från små och stora avloppssystem i kommuner runt om i landet. Hans internationella arbete har bland annat medverkat till en säker och hygienisk sanitet för tiotusentals personer, där restprodukten blir ett värdefullt gödselmedel.

Kommentar från pristagaren

– Jag är väldigt glad över att få priset och den uppärksamhet som vår forskning, kring implementering av säkra kretslopp i full skala, får genom detta, säger pristagaren Björn Vinnerås.

Läs pressmeddelandet

 

2014 års pristagare

Avlopp & Kretsloppspriset 2014 går till Mälardalens avlopp i kretslopp, ett framgångsrikt kretsloppssamarbete. Projektet har inspirerat och överfört kunskap till andra initiativ i landet och blivit en förebild för många andra kommuner.

AvloppiKretsloppMalardalen_mini


Juryns motivering

Mälardalens avlopp i kretslopp är ett framgångsrikt kretsloppssamarbete mellan LRF, Södertälje kommun och Telge Nät. LRF initierade samarbetet som ett kreativt sätt att angripa övergödningsproblem och fick starkt gehör och medverkan från politikerna i Södertälje, där också en kretsloppspolicy antagits.

Uppbyggnadsskedet har gått snabbt, varit innovativt, forskningsanknutet och målmedvetet strävat mot det återföringssystem för avloppsprodukter som nu går in i ett förvaltningsskede, presenterat som Södertäljemodellen.

Under hela processen har arbetet varit förebild för många kommuners kretsloppsarbete. Deltagarna har frikostigt delat med sig av kunskap och erfarenheter via många studiebesök och föredrag.


Sagt om Mälardalens avlopp i kretslopp

– Åå va roligt! Jag blir jätteglad och rörd! Det har varit en så fantastiskt rolig resa. Jag är så glad, stolt och tacksam för det goda samarbetet vi haft med miljöförvaltningen och LRF Mälardalen. Vi har haft stöd i en politisk samsyn och LRF som varit väldigt formgivande och tog fram en kravspecifikation på vilken slutprodukt vi skulle nå, säger projektledare Anna Calo, Telge Nät.

– Att åstadkomma förändring i invanda tankesätt kräver nya infallsvinklar. I Södertälje fann aktörerna en arbetsglädje och inspiration genom samverkan i en ovanlig konstellation, som ledde till goda framsteg i kretsloppsarbetet. Det är och blir spännande att följa ringarna på vattnet, säger juryns ordförande Jörgen Hanæus, professor emeritus i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet.

Läs pressmeddelandet

Mer om Mälardalens avlopp i kretslopp

 

2013 års pristagare

Lennart Persson: ”Tack så mycket, jag blir alldeles rörd! Med tanke på att Norrtälje kommun har så stort antal fastigheter med enskilt VA har det varit en utmaning och viktig drivkraft för mig att utveckla arbetet med enskilda avlopp och kretslopp.”
Lennart Persson, seniorkonsult, eldsjäl och tidigare miljöinspektör i Norrtälje kommun.

Juryns motiering
”Lennart Persson var eldsjälen och drivkraften bakom återföringskedjan för toalettavfall i Norrtälje kommun. Med den vattensnåla toaletteknik som projektet bidragit till och med våtkomposten i Karby är kommunen en av de första i Sverige som åstadkommit en återföring av toalettens hela näring till åkermark. Arbetet i Norrtälje har inspirerat många, både nationellt och internationellt, till att utveckla system för bättre kretslopp av toalettnäring.

Lennart har lyckats hålla såväl brukaren som helheten i fokus, vilket innebär att han effektivt informerat om, och demonstrerat systemen, och på så sätt skapat acceptans hos användarna samtidigt som han drivit på utvecklingen av tekniken, såväl toaletter som våtkompost.”

– Behovet av uthålliga kretsloppsarbetare är stort och Lennart är en utmärkt representant som förstått att söka lösningar för att få en fungerande helhet i näringscirkulationen, säger juryns ordförande Jörgen Hanæus, professor emeritus i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet.

Lennart Persson tillägger.
– Inom ramen för miljövårdsarbetet och med fokus på vattenfrågorna kom LIP-projektperioden under 90-talet som en viktig möjlighet för den fortsatta utvecklingen av dessa frågor. Det är en utmaning att få alla berörda med på tåget, i arbetet med kretsloppsfrågor, man får vara tålmodig, men det är fantastiskt roligt att vi kunnat bidra med erfarenheter och tänk till andra kommuner och vi har också har haft mycket att lära från andra.

Lennart bjuds in till Vatten Avlopp Kretslopp 2014 för att hålla ett föredrag och presentera erfarenheterna från studieresan och sina tankar om miljö- och kretsloppsanpassning av avloppssystem. I samband med prisutdelningen den 22 mars berättar och reflekterar förra årets pristagare Anders Finnson, Svenskt Vatten, från sin resa.
Läs pressmeddelandet, 2013-02-19 (pdf)

 

2012 års pristagare

Anders Finnson ”Priset känns verkligen som ett stort erkännande av det arbete som genomförs av de nätverk jag har haft förmånen att jobba med, både när det gäller att minska användningen av farliga kemikalier i samhället och att återföra näringen.” Anders Finnson, Svenskt Vatten.

Juryns motivering
”Anders Finnson har uthålligt och engagerat arbetat för ett bättre kretslopp och för minskad tillförsel av miljöstörande ämnen till avloppet såväl på nationell som på EU-nivå. Anders har engagerat arbetat med flera projekt syftande till ökad återföring av olika avloppsfraktioner. Anders är en starkt pådrivande kraft för ”uppströmsarbete”, med målet att återföra renare näring och minska användningen av miljöstörande ämnen i samhället. Engagemang, stor kunskap och nätverk är ledord för Anders arbete och som en sann debattör nyttjar han kommunikation och media som ett framgångsrikt verktyg.”
Läs pressmeddelande från 2012-03-08

 

2011 års pristagare

Mariann Teurnell Söderlund ”Tack för detta pris. Vilken överraskning! Det känns fantastiskt att bli uppskattad för ett mångårigt engagemang. Drivkraften för en bättre miljö i våra kustvatten, hav och insjöar går nog aldrig ur.” Mariann Teurnell Söderlund, Miljö- och byggnadschef Västerviks kommun.

Juryns motivering
”Under Mariann Teurnell Söderlunds ledning har Västerviks kommun varit en pionjär och blivit en förebild för många av landets kommuner då man har visat att skyddet av våra hav och vatten mot övergödning kräver helhetssyn och att gott miljö- och hälsoskydd väl går hand i hand med kretslopp för avlopp. Mariann har varit en katalysator för Västerviks arbete vilket kännetecknas av nytänkande inom policy, samverkan och god kommunikation med samtliga aktörer, demonstration av ny teknik och inte minst tålmodigt arbete.”

 

2010 års pristagare

Gunilla Brattberg ”Jag blev så fantastiskt glad, överraskad och hedrad över meddelandet om att årets Avlopp & Kretsloppsspris skulle tillfalla mig. Den finaste utmärkelse jag kunde få. Jag ser systemtänkande med kretsloppsanpassade lösningar som nyckeln i strävan mot ett mera hållbart samhälle. Vi måste lära oss av naturens egna processer och förstå att resurser ska nyttjas om och om igen. Resurser på fel plats blir föroreningar.” Gunilla Brattberg, fd Programme Director på EcoSanRes, Stockholm Environment Institute samt tidigare Miljö- och Utvecklingschef vid Stockholm Vatten.

Juryns motivering
”Gunilla Brattberg har under lång tid varit pådrivande vad gäller utveckling av mer hållbara VA-system i Sverige och internationellt. I sitt arbete på Stockholm Vatten och senare inom EcoSanRes, SEI, har Gunilla stöttat nytänkande och vågat ifrågasätta traditionella system och lösningar. För henne har helheten varit viktig, så hon har alltid balanserat konsekvenserna för miljön mot de för systemägaren och samhället i stort. Exempel på hennes framsynta arbete för kretslopp och miljö är Stockholm Vattens forsknings- och utvecklingsprojekt kring källsorterande avloppssystem och det framåtsyftande projektet Bra Små Avlopp, projekt vilka har ökat kunskapen om kretsloppsanpassade system i Sverige avsevärt. Gunilla har dessutom arbetat hårt för att sprida kunskap såväl nationellt som internationellt om avloppssystemets betydelse för samhällets kretsloppsflöden.” Pressmeddelande(pdf)

 

2009 års pristagare

Enköpings kommun i samarbete med lokala lantbrukare – Jag är oerhört glad för Enköpings kommuns skull! Vår vatten- och renhållningsverksamhet och våra samarbetspartners har arbetat som en enda väl fungerande enhet. Priset inspirerar oss att arbeta ännu mer med utvecklingsfrågor inom miljöområdet. Vi är också mycket stolta om vårt arbete för att bidra till ett ökat tillvaratagande av avloppets växtnäring kan inspirera andra, såväl internationellt som nationellt, säger Ulf Pilö, VA-chef i Enköpings kommun.

Prisutdelning 2009 Priset, ett hedersdiplom och ett resestipendium, delades ut på Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp den 2 mars 2009 i Linköping. Priset tilldelades följande personer:

  • Ulf Pilö, VA-chef, Enköpings kommun
  • Eddie Johansson, fd chef för ENA Energi, nu Rindi Energi
  • Herman Arosenius, Nynäs gård
  • Edmund B. von Engeström, Refvelsta Fideikommiss
  • Magnus Eriksson, Djurby gård
  • Lars Helgstrand, Lundby gård
  • Gustav Karlström, Viggeby gård

Bild på salixskörd foto Enköpings kommun Bild VA-förvaltningen, Enköpings kommun Pressmeddelande (pdf)

Juryns motivering
”Enköpings kommun har skapat system för lokala kretslopp av näring från reningsverk och enskilda avlopp till odling av energiskog. Genom nytänkande och ett gott samarbete med lantbruket har man skapat ett system där flera avloppsfraktioner återförs till odlad mark. Detta ger miljövinster och fördelar för kommunens förvaltningar och energibolag samt lokala lantbrukare. Enköpings kommun har med sin modell utvecklat en långsiktig lösning för kretsloppet av växtnäring och inspirerat besökare från hela världen till att tänka i nya banor kring samverkan mellan avloppshantering, odling och energiproduktion.”

 

2008 års pristagare

Håkan Jönsson, forskare på SLU och Stockholm Environment Institute. – Jag är mycket glad och hoppas nu på ett ökat intresse för hur Sverige och resten av världen på ett säkert sätt ska använda avloppets växtnäring till odling och minska undernäringen. Idag är dålig sanitet och brist på gödsel starkt bidragande orsaker till, sjukdom, barnadödlighet och svält i många utvecklingsländer säger Håkan Jönsson verksam som forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholm Environment Institute. Priset, ett hedersdiplom och ett resestipendium, delas ut på Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp den 4–5 mars 2008 i Linköping. Bild på Håkan Jönsson (jpg, 300 dpi) Pressmeddelande (pdf) Pressmeddelande på engelska (pdf) Juryns motiveringHåkan Jönsson har i sin forskning utvecklat källsorterande tekniklösningar vilka möjliggör att avloppets växtnäring återförs till odling – avlopp i kretslopp. Håkan och hans forskargrupp arbetar utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv och med användaren i centrum. Resultatet av deras arbete bidrar nu till att kretsloppssystem för små avlopp blir en allt vanligare lösning i Sverige och världen.

 

2007 års pristagare

Börje Johansson, Hulta Gård, samt styrgruppen för projektet ReVAQ får tillsammans dela på Avlopp & Kretsloppspriset.

Juryns motivering
”Årets pris delas ut till två aktörer som på sina olika håll har arbetat med att skapa organisation och strukturer för uthålliga kretslopp. Den ena i ett källsorterande system där närhet mellan livsmedels-produktion och avloppshantering är i fokus, den andra inom existerande system för avloppshantering i stor skala med god förankring bland samhällets aktörer. Juryn vill på detta sätt poängtera vikten av att på ett strukturerat sätt arbeta med aktörssamverkan och medverkan från alla delar i kretsloppet oavsett om arbetet sker inom ramen för konventionella avloppssystem eller vid sidan om det storskaliga, i en vision om ett samhälle där närhet och balans mellan boende och jordbruk står i centrum.” Läs hela motiveringen (pdf)

 

2006 års pristagare

Anders Schönbeck och Öivind Renhammar från Tanum

Anders Schönbeck och Öivind Renhammar har varit drivande i Tanums banbrytande arbete med VA och kretsloppsfrågor vilket gett stort eko bland landets kommuner.

Juryns motivering
”Tanums kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade år 1994 att WC inte fick installeras som enskild avloppslösning vid nybyggnation från och med år 2000. Det var på sin tid ett djärvt och innovativt grepp som gick långt utöver alla myndigheters och miljöorganisationers planer. Öivind Renhammar (dåvarande ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden) och Anders Schönbeck (dåvarande miljöchef) belönas med 2006 års Avlopp & Kretsloppspris för sina betydande insatser för utvecklingen av kretsloppsanpassade avloppssystem. Tanums kommun har successivt utvecklat sin VA-policy ytterligare, vilket starkt bidragit till att Tanums kommun under många år varit en kunskapskälla för andra kommuner gällande helhetssyn i arbetet med avlopp och kretslopp.” Pressmeddelande (pdf)

 

2005 års pristagare

Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Norrköping
Norrköping har under många år arbetat med VA och kretsloppsfrågor och är en föregångare bland landets kommuner.

Juryns motivering
”Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Norrköpings kommun har gjort betydelsefulla insatser för att främja införandet av kretsloppsanpassade avloppslösningar i stor skala i praktiken. Man har visat på de möjligheter som en kommun har att utifrån Miljöbalken och Plan- och Bygglagen styra utvecklingen mot långsiktigt hållbara avloppslösningar för enskilda fastigheter.Norrköpings synsätt baseras på ett helhetstänkande och man har utvecklat nya sätt att samarbeta mellan förvaltningarna. Man har bl.a. i ett förvaltningsövergripande samarbete etablerat system för återföring av källsorterande avloppsfraktioner till odlad mark samt metodik för rådgivning och stöd till enskilda fastighetsägare i avloppsfrågor. Norrköpings kommun är idag en föregångare och ett gott exempel på att kommunerna utifrån befintlig lagstiftning har möjlighet att driva på utvecklingen av kretsloppsanpassade avloppslösningar och i praktiken omsätta den kunskap och de erfarenheter som samlats inom forskning och pilotprojekt.” Pressmeddelande (pdf)

 

2004 års pristagare

Mats Wolgast, professor emeritus i mikrobiologi vid Uppsala universitet. Han har arbetat med urinsorterande toalettsystem sedan 1980-talet. Han har skrivit boken Rena Vatten och deltagit i utvecklandet av några av de första svenska urinsorterande toaletterna.

Juryns motivering
”Mats Wolgast får priset eftersom han är en innovativ idé- och inspirationsmänniska med god förmåga att omsätta sina idéer praktiskt och att modigt föra ut sin kunskap. Han har haft stor betydelse för utvecklingen av kretsloppsanpassade avloppslösningar i Sverige och han insåg tidigt behovet av att anpassa toaletten utifrån en optimering av hantering av restprodukter och hygien.” Avlopp & Kretsloppspriset instiftades 2003 av SwedEnviro Consulting Group och ALP Konferens och mässarrangör.