Kategori: Program

| Av | Program, VAK 2018

SGUs generaldirektör föreläser på Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle

Lena Söderberg, generaldirektör för Statens geologiska undersökning (SGU) kommer till den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle den 21–22 mars 2018. Läs mer

| Av | Program, VAK 2018

Ekot: Många kommuner sparade vatten under sommaren

Ekot rapporterar att många kommuner lyckades spara vatten under sommaren. Omkring en fjärdedel av alla kommuner som svarat på en enkät som Sveriges Radio gjort, uppger att vattenförbrukningen minskade jämfört med sommaren innan. Ämnet kommer behandlas av flera föredragshållare på Vatten Avlopp Kretslopp 2018.

Under konferensen kommer flera personer föreläsa i ämnet. Lena Söderberg från SGU, Lena Blad från Gästrike Vatten och Pär Aleljung som är dricksvattenexpert på Livsmedelsverket är några. Förhoppningsvis kan konferensen hjälpa ännu fler kommuner att komma på olika sätt att spara vatten och säkra vattenförsörjningen.

Läs mer

| Av | Program, VAK 2018

Ur programmet: Mikroplast – Vad vet vi?

Mikael-OlshammarMikael Olshammar från IVL Svenska Miljöinstitutet är en av föreläsarna som kommer till VAK2018.

Under 2016 publicerades en stor kartläggning kring mikroplasters källor och spridningsvägar. Kartläggningen uppdaterades under 2017 med nya siffror. Läs mer

| Av | Program, VAK 2018

Nytt programupplägg 2018

I år förnyar Vatten Avlopp Kretslopp programupplägget.

De parallella seminarierna inom Små Avlopp, Dagvatten och VA-planering vi tidigare använt oss av får ge plats åt flera föreläsningsblock med olika teman. Läs mer

| Av | Program, VAK 2018

Skicka in dina förslag till programmet!

Nu har programkommittén dragit igång arbetet med programmet inför Vatten Avlopp Kretslopp 2018. Vi ser gärna att ni skickar in förslag på kunniga föreläsare och intressanta ämnen som ni tror kan bidra till en bättre konferens! Kom ihåg temat: För mycket och för lite.

Maila oss på konferens@vaguiden.se.

| Av | Program, VAK 2018

Tema: För mycket och för lite

I år kommer vi utforma konferensen utifrån två olika perspektiv.

För mycket och för lite vatten – vi ser ökande regnmängder, fler skyfall och stigande vattennivåer samtidigt som vi i stora delar av landet har för lite vatten och en påtaglig vattenbrist.

För mycket och för lite växtnäring  – våra sjöar, vikar och hav får fortfarande för stora utsläpp av övergödande ämnen. Samtidigt som återföringen från stad till land är mycket liten och det svenska lantbruket i hög grad är beroende av import av mineralgödsel. Läs mer