Vatten Avlopp Kretslopp » VAK 2020

Kategori: VAK 2020

| Av | VAK 2020

Svenskt Vattens perspektiv på Sveriges VA-utmaningar under VAK 2020

Mikael Larsson, Svenskt VattenSverige står inför en rad olika utmaningar som VA-organisationerna behöver kunna hantera framöver, allt från föråldrat ledningsnät, till skyfallsplanering och hållbara städer. Det menar Mikael Larsson, managementstrateg vid Svenskt Vatten, som deltar som föreläsare under Vatten Avlopp Kretslopp i Jönköping.

Läs mer

| Av | VAK 2020

Små VA-lösningar i sammanhängande bebyggelse – när är gränsen är nådd?

Små VA-lösningar i sammanhängande bebyggelse – när gränsen är nådd? Det är titeln på ett spännande föredrag som kommer att hållas under VAK-konferensen i Jönköping.

Ida Lidholt, Växjö kommun

Bakom föreläsningen står Ida Lidholt, vattenstrateg på Växjö kommun och Emma Sjögren, konsult på WSP och tillika expert i VA-guidens expertpanel för va-planeringsfrågor som är en medlemstjänst på VA-guidens hemsida. Emma dubblerar som föreläsare under konferensen och är också med ”live” som expert under programpunkten ”Fråga experten – dagvatten och VA-planering. 

Utifrån titeln på föredraget så arbetar Växjö kommun med mycket intressanta frågor. Är det så att ni försöker hitta lösningen på en av de stora knäckfrågorna i va-världen, den ultimata gränsen för små va-lösningar i bebyggelse och vad som är hållbart för att i förlängningen undvika tvångsanslutningsfrågor?

Läs mer

| Av | VAK 2020

Provtagning på tapeten under Vatten Avlopp Kretslopp 2020

Musbau Bello, IVL Svenska Miljöinstitutet inventerar en passiv provtagare i en dagvattenbrunn i Västerås.

I ett pågående projekt om dagvatten-provtagning i Västerås är målet att hitta samband mellan grumlighet och halter av olika ämnen i dagvatten.  Resultat från projektet kommer att presenteras under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 18-19 mars i Jönköping.

Läs mer

| Av | VAK 2020

Miljöinspektör tillsammans med entreprenörer pratar om grundvattenrör, ventilation och ansökans innehåll

Lena Gustavsson, MÖS, Johnny och Ingrid Sirén; JIS i Brevik
Lena Gustavsson, miljöinspektör MÖS (i mitten) tillsammans med Johnny Sirén och Ingrid Sirén från företaget JIS i Brevik

Lena Gustavsson, miljöinspektör på Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) kommer till VAK för att berätta om deras arbetssätt med små avlopp. Hon tar med sig två erfarna grävare, Johnny Sirén och Ingrid Sirén.

I HaVs vägledning för prövning ställs högre krav på avloppsansökningarna och det innebär att fastighetsägare och framförallt entreprenörer behöver ha en högre kompetens kring små avlopp. Lena tar med sig två av sina mest mångsidiga och pedagogiska grävare till konferensen.

– Ansökningarna från Johnny och Ingrid Sirén är alltid väldigt bra. Det kan hända att de tar fram upp till tre förslag på lösningar som fastighetsägaren får välja på. De här entreprenörerna har mycket på sin palett, säger Lena Gustavsson.

Läs mer

| Av | Utställning, VAK 2020

Bara några få montrar kvar – boka din plats nu!

Passa på att möta stora delar av VA-branschen, visa upp dina produkter och gå på föreläsningar. Det finns bara några få montrar kvar, så boka din monter så snart som möjligt!

Vid frågor, kontakta Elin Jansson.

| Av | VAK 2020

En hälsning från Renata Chlumska!

Den kända äventyraren Renata Chlumska föreläser på Vatten Avlopp Kretslopps upptakt den 17 mars. Här berättar hon vad ni kan vänta er av hennes föreläsning.

Renata Chlumska var den första svenska kvinnan som besteg Mount
Everest och har klarat av klätterutmaningen Seven Summits som består av att bestiga det högsta berget på varje kontinent. Renata har också cyklat, paddlat och gått runt hela USA, vilket tog henne över ett år. Hon gick i mål i Seattle och numera firar staden Renata Chlumska Day den 15 september, dagen hon gick i mål.

På ett underhållande och lättsamt sätt låter Renata publiken ta del av hennes äventyr runt om i världen. Renatas styrka som föreläsare ligger i hennes förmåga att översätta de utmaningar hon stått inför och koppla dem till de utmaningar vi alla möter på hemmaplan.

| Av | VAK 2020

Konferensens experter tar sig an dina frågor

Ta chansen till en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor under Vatten Avlopp Kretslopp 2020. Vi utökar vi den populära programpunkten Fråga experten så att vi har två expertpaneler, en om dagvatten och va-planering samt en om små avlopp.

Läs mer och ställ din fråga

| Av | VAK 2020

Nytänkande på va-bolaget

Vattenbrist kräver nytänkande så lyder rubriken på det föreläsningspass som Henrik Kjellgren, verksamhetsutvecklare på Laholmsbuktens VA kommer att hålla den 19 mars på Vatten Avlopp Kretslopp 2020.

Henrik Kjellgren, Laholmsbuktens VA

Det var under den förra VAK-konferensen i Halmstad som vi stiftade bekantskap med Henrik Kjellgren och hans kollega My Olausson som då pratade om hur man hanterar ett vattenskyddsområde i en växande stad som Halmstad. 

Den här gången berättar Henrik om flera nya, roliga och nytänkande vattenprojekt som Laholmsbuktens VA driver. Ni kommer bland annat få höra om hur man med hjälp av en detaljplan kommer erbjuda bostadshus tekniskt vatten för användning till allt utom dricksvatten. Ett annat spännande projekt som Laholmsbuktens VA arbetar med är det politiska uppdraget att ta fram differentierad va-taxa.

Till hela programmet för Vatten Avlopp Kretslopp 2020

| Av | VAK 2020

Flaskhalsar vid skötsel och drift av anlagda våtmarker och dammar

Skötsel och drift av dagvattenanläggningar är något som behöver lyftas fram. Rätt underhåll är en förutsättning för att en anläggning ska fungera som det är tänkt med rening. Med hjälp av ett pågående LOVA-projekt hoppas miljökonsulterna Barbro Beck-Friis och Frida Hermanson kunna identifiera och belysa flaskhalsarna vid skötsel och drift av våtmarker och dammar.

Läs mer

| Av | VAK 2020

Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp

Annafia Öqvist

Den 18 mars berättar Annafia Öqvist om hur Falu kommun arbetat med tidsbegränsade tillstånd och delar med sig av deras erfarenheter och råd om detta.

I Falun tidsbegränsas alla tillstånd för markbaserade anläggningar som har vattentoalett. Tidsbegränsningen innebär att husägaren behöver ansöka om omprövning och förvaltningen påminner om detta. Tillstånd för minireningsverk tidsbegränsas inte, istället gör man regelbundna tillsynsbesök.

Annafia kommer att berätta mer om hur förvaltningen arbetat med att tidsbegränsa tillstånd och de omprövningar som följer med detta. Hon ger exempel på lärdomar och erfarenheter de skaffat sig då de tidsbegränsat vissa typer av tillstånd för små avlopp sedan 2003.

Läs mer: Tidsbegränsa tillstånd, ett sätt att säkra uppföljningen av små avlopp