Vatten Avlopp Kretslopp » Priser

Priser

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och va-planering.

Blind Bird – gäller fr.o.m. 7 oktober t.o.m. 7 november

Blind bird-priset är detsamma oavsett medlemskap och annonsering.

1 dag3100 kr
2 dagar6200 kr

Early bird – gäller fr.o.m. 6 december t.o.m. 31 januari

Medlem/Annonsör i VA-guiden har 10 % rabatt. (Rabatten är redan avdraget på priset nedan)

1 dag4900 kr
2 dagar7200 kr

Ej Medlem/Annonsör

1 dag5400 kr
2 dagar8200 kr

Ordinarie pris – sista anmälningsdag fredag 28 februari

Medlem/Annonsör i VA-guiden har 10 % rabatt. (Rabatten är redan avdraget på priset nedan)

1 dag5900 kr
2 dagar8200 kr

Ej Medlem/Annonsör

1 dag6400 kr
2 dagar9200 kr

I priset för två dagar ingår fika, lunch och konferensmiddag på onsdagskvällen. För endagarsbesökare ingår lunch och fika men ej middag. Priserna är exkl. moms.

Villkor

Alla priser är exkl. moms. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Betalningsvillkor: Faktura 30 dagar. Särskild påminnelseavgift utgår med 50 kr, dröjsmålsränta debiteras med 9,5 %.