Vatten Avlopp Kretslopp » Godshantering

Godshantering

OBS! Gods tas emot tidigast fredag 8 mars kl 10:00.
Ditt gods blir levererat till er monter enligt normala fraktbestämmelser.

Om ni har större produkter som behöver lossas med truck utomhus, vänligen kontakta Carina Sjösten på mail: carina.sjosten@tylosand.se senast en vecka innan konferensen. Kostnad för detta tillkommer.

Godsadressering
”Monternummer, utställande företag, kontaktperson”
VAK2019
Hotel Tylösand
Tylöhusvägen 28
SE-302 73 Halmstad

– Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant, ange adressen på ovanstående sätt.

Godsavhämtning
Senast fredag 15 mars kl 15:00.
Utställare svarar själv för packning, bokning av transport samt fraktsedlar och adressering av gods efter utställningens slut.
I det fall gods inte avhämtas, lagras det på annan plats mot kostnad av 1500 kr exkl. moms/dygn/gods.

Godsfrågor
Kontakta: Konferensvärd: 070-730 18 34 på Hotel Tylösand.
Behöver du hyra något till din monter, gå direkt till sidorna för uthyrningssortiment.

Vikt & mått
Minsta mått på dörrar i huset är bredd: 82 cm och höjd: 196 cm (se måtten på planskissen). Om ni har produkter som väger 500 kg eller mer, måste vikten fördelas på en kvadratmeterstor yta för att inte skada golvet. Tänk även på att skydda golvet med mattor eller dylikt vid flytt av tunga eller vassa saker.

Utställarparkering

  • Parkeringsplatser finns utanför Hotel Tylösand.
  • De flesta hotellen erbjuder parkeringsmöjlighet.

In- & utflytt, emballage & avfall
Under byggnation och demontering sker in- och utlastning:
Monternummer 1-26 via entré till kongresshallen.
Monternummer 32-57 via entrén till Leifs Lounge.
Vagnar och manuell pallyftare finns att låna på Hotel Tylösand.
Mässan är en byggarbetsplats och därmed får barn under 16 år inte vistas i lokalen under byggtid samt under in- och utflyttning.
Återvinningskärl finns i utställningen under in- och utflytt.

Försäkring
Hotel Tylösand ansvarar inte för skador på utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skadan uppkommit genom fel eller försummelse av Hotel Tylösand. Du rekommenderas att teckna egen försäkring för produkter och egen inredning.

Brandföreskrifter
Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller i våra hallar.
Gasol är inte tillåtet.
Alla brandposter och nödutgångar måste lämnas fria!