Tider att passa

Deadlines
10 jan – Sista dag att lämna in beskrivning av företag/produkt som visas på hemsidan
20 jan-2 feb – Sista dagar för hotellrabatt, se respektive hotell
27 feb – Sista dag för beställning av monterutrustning

Inflyttning
Gods tas emot tidigast onsdag 14 mars kl 08.00
Tisdag 20 mars kl. 12.00-19.00
Onsdag 21 mars kl. 07.00-08.00

Utflyttning
Torsdag 22 mars kl. 16.00-18.00

Godsavhämtning
Senast fredag 23 mars klockan 15.00
– I det fall gods inte avhämtas, lagras det på annan plats mot kostnad på 1500 kr exkl. moms/per dygn/gods.

Tider för konferens
Onsdag 21 mars
08.30-17.00 Konferens och utställning
Temapromenad små avlopp
Temapromenad dagvatten
19.15 Konferensmiddag i Gasklockorna för deltagare, föreläsare och utställare

Torsdag 22 mars
08.00-16.00 Konferens och utställning
Guidad tur för entreprenörer i utställningen
Utställning öppen för entreprenörer