Gemensam förmiddag

Konferensprogram för gemensam förmiddag, onsdag 21/3

08.30 Registrering, KAFFE serveras i utställningen
09.30-10.30 Välkommen till Gävle – Göran Arnell, kommundirektör Gävle kommun
För mycket och för lite – Lena Blad, VD Gästrike Vatten
För mycket vatten– Pär Holmgren, klimatskadespecialist Länsförsäkringar
10.30-11.00 Tid i utställningen – KAFFE serveras
11.00-12.00 För lite vatten, eller? – Lena Söderberg, generaldirektör SGU
För mycket växtnäring – Linda Kumblad och Emil Rydin, BalticSea2020
Va-aktuellt

  • Läget i utredningen om hållbara vattentjänster – Anders Grönvall, utredare
  • MACRO – ny teknik för mat och avlopp i kretslopp – Maria Lennartsson, Stockholms stad
  • Regeringsuppdraget om dagvatten – Pontus Cronholm, Naturvårdsverket
  • Klimatanpassning – miljömål och kommunala åtgärder – Paula Lenninger, Länsstyrelsen i Gävleborg
12.00-13.15 Lunch