Näringsämnen och mikroplast

Seminarieblock Näringsämnen och mikroplast, torsdag 22/3 13.15–15.00

Moderator: Vilhelm Feltelius

Träd och näring i stadsmiljö – Björn Embrén, Stockholm stad
Mikroplaster – ett makroproblem – Mikael Olshammar, IVL
Mikroplaster – från konstgräsplaner – Simon Magnusson, LTU/Ecoloop AB
Avslutning och sammanfattning

KAFFE och EFTERSNACK I UTSTÄLLNINGEN