Vatten Avlopp Kretslopp » Om Vatten Avlopp Kretslopp

Om Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering.

Vatten Avlopp Kretslopp arrangeras av VA-guiden AB.

VA-guiden bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och va-planering. Medlemmarna kan också utbyta erfarenheter genom att delta i workshops, studiebesök och seminarier som arrangeras av de olika guiderna.

Angelägna frågor

Frågor om avlopp, dagvatten och va-planering hamnar sällan överst på Sveriges miljöagenda. Kanske tas vatten och avlopp för givet. För husägare som måste ordna eget vatten och avlopp är det en stor fråga. De senaste åren har vi sett hur frågor om dagvatten och VA-planering blivit akuta på grund av kraftiga regn och oväntade utbrott av smittspridning. På lång sikt måste samhället ta tillvara näringen i avloppen för att skona vattendragen och för att gödsla åkern. Hur ser vägen dit ut? För att skydda miljö, människors hälsa och plånboken, såväl det offentligas som privatpersonens, gäller det att tänka efter före. Därför finns mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp!

 

Arkiv från tidigare år

2017
Konferensen gästade Norrköping och Louis De Geer den 16-18 mars. Konferensen slog åter igen rekord i både antalet deltagare men också i antal utställande företag. Samarbetspartners var Norrköpings kommun och Norrköpings Vatten och Avfall AB. Årets tema var Hållbar VA-teknik för stad och land.

2016
Årets konferens, den 10-12 mars, arrangerades i samarbete med Karlstad kommun, VA-tidskriften Cirkulation samt Havs- och Vattenmyndigheten. Konferensen hade ett rekordstort deltagarantal med 483 personer på Karlstad CCC. Temat för konferensen var Vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat.

2015
I samarbete med Borås Stad och Borås Energi och Miljö arrangerades Vatten Avlopp Kretslopp på Åhaga i Borås den 19-21 mars. Priset Årets Avloppshjälte delades ut för andra året i rad. Den avslutande lördagen gav återigen rekordsiffror med 1482 besökare.

2014
Vatten Avlopp Kretslopp arrangerades i samarbete med Örebro kommun på Conventum i Örebro den 13–15 mars. Temat var samarbete och samverkan. Den avslutande dagen arrangerade Örebro en Avloppslördag som lockade strax under 1500 besökare. Bakgrunden till det höga besöksantalet var kommunens arbete med tillsyn av enskilda avlopp.

2013
Vatten Avlopp Kretslopp ägde rum på Aros Congress Center i Västerås den 21–23 mars. Det var totalt 471 deltagare som deltog i seminarier och föreläsningar samt besökte den omfattande utställningen med produkter, tjänster och projekt. Under lördagen arrangerade Västerås Stad och MälarEnergi Vattenlördag för allmänheten.

2011 och 2012
Vatten Avlopp Kretslopp arrangerades två år i rad i Uppsala i samarbete med Uppsala Kommun och Uppsala vatten. Upplägget liknade mycket det i Västerås, men istället för Vattenlördag satsade man på en Avloppslördag. En satsning som lockade 2 x 700 besökare med intresse att göra om sitt avlopp.

Fram t.o.m. 2010
I över 10 år arrangerade Avloppsguiden rikskonferensen Avlopp & Kretslopp tillsammans med ALP konferens i Linköping. Tidigare års konferenser

2010 – Parallella seminarier om teknik för små avlopp och växtnäring i kretslopp

2009 – Året hade två huvudteman: Hur uppfyller vi miljömålen och Näringslivspotentialen i VA-sektorn

2008 – Årets tema: Havsmiljön- hur påverkar avloppen? Strategisk VA-planering i kommunerna

2007 – Årets tema: Avlopp och kretslopp i praktiken och politiken

2006 – Årets tema: Strategier för framtiden inom Enskilt VA, Dagvatten och Kommunal VA-teknik

2005 – En mötesplats om Enskilt VA, Dagvatten och Kommunal VA-teknik

2004 – Planera och bygga för god miljö – framgångsrika exempel

2003 – Vatten och avlopp i den kommunala planeringen

2002 – Årets tema: ekonomi, planering och brukare