| Av | Program, VAK 2018

Skicka in dina förslag till programmet!

Nu har programkommittén dragit igång arbetet med programmet inför Vatten Avlopp Kretslopp 2018. Vi ser gärna att ni skickar in förslag på kunniga föreläsare och intressanta ämnen som ni tror kan bidra till en bättre konferens! Kom ihåg temat: För mycket och för lite.

Maila oss på konferens@vaguiden.se.

| Av | Utställning, VAK 2018

Nästan hälften av montrarna redan bokade!

Full aktivitet har det varit under bokningens första dag.
Vänta inte för länge om du vill vara säker på att få en monterplats.

Välkommen till bokningen.

| Av | Utställning, VAK 2018

Välkomna, nu öppnar monterbokningen!

Under För utställare i vänsterspalten hittar ni all information ni behöver som utställare. Det finns 37 monterplatser att tillgå.

Utställningen pågår under två dagar: onsdag och torsdag 21–22 mars 2018. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten och VA-planering. Konferensprogrammet innehåller både föredrag, parallella seminarier och guidade promenader i utställningen.

Har du några frågor kring bokningen, maila Elin.boka-monter-knapp

| Av | Utställning, VAK 2018

På torsdag kl. 09.00 öppnar monterbokningen

DSC_57072Vi öppnar monterbokningen till VAK2018 på torsdag den 31 augusti kl 09.00!

I år har vi färre montrar än tidigare, utställningen rymmer 37 st montrar. Eftersom vi vill ha en stor variation bland företag finns det endast fem dubbla montrar –  så vänta inte med att boka!

Har du några frågor kring bokningen, maila Elin.

| Av | Program, VAK 2018

Tema: För mycket och för lite

I år kommer vi utforma konferensen utifrån två olika perspektiv.

För mycket och för lite vatten – vi ser ökande regnmängder, fler skyfall och stigande vattennivåer samtidigt som vi i stora delar av landet har för lite vatten och en påtaglig vattenbrist.

För mycket och för lite växtnäring  – våra sjöar, vikar och hav får fortfarande för stora utsläpp av övergödande ämnen. Samtidigt som återföringen från stad till land är mycket liten och det svenska lantbruket i hög grad är beroende av import av mineralgödsel. Läs mer

| Av | VAK 2018

Välkomna till Gävle 21-22 mars 2018

Här byggs sidan för 2018 års version av konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

För första gången arrangeras den årliga nationella mötesplatsen mitt i veckan, onsdag-torsdag. Vi hoppas därmed att alla påsklovsfirare hinner åka på sina semestrar eller hinner hem i lugn och ro till äggjakten. Vi ses i Gävle!

| Av | VAK 2018

Mer om Gävle konserthus

Åter intar vi en Svanenmärkt konferensanläggning. Märkningen är ett  bevis på att Gävle Konserthus tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön.

Man kan säga att vi följer spåren av Bo Karlberg som både ritat Gävle Konserthus och Louis De Geer, där konferensen arrangerades i Norrköping mars 2017. Huset invigdes 1998 och är beläget vid Gavleåns forsar med hela fasaden klädd i blank djupblå klinker. Läs mer

| Av | För deltagare, VAK 2018

Vi är den årliga mötesplatsen

Varje år bygger vi vår konferens kring en huvudfråga, ett tema som löper likt en röd tråd under de två dagarna. Varje år byter vi även ort för att nå de lokala händelserna, casen och berättelserna. Se arkivet för tidigare års konferenser.

Vem eller vad vill du se på scen?
Vi börjar redan sökandet efter talare med kompetens inom teknikområdet för vatten, små och stora avlopp och kretslopp samt dagvatten, dricksvatten och VA-planering till konferensen den 21-22 mars 2018.