Vatten Avlopp Kretslopp » Förkonferens 12 mars

Förkonferens 12 mars

Vi smygstartar med en förkonferens tisdag den 12 mars för alla intresserade av små avlopp, va-planering och dagvatten. Du väljer vad du vill delta på när du anmäler dig.

Förkonferensen består av:

  • Nätverksträffar för va-planering eller små avlopp
  • Årsmöte för Avloppsguidens användarförening.
  • Guidad busstur med dagvattenfokus som avslutas på Hotel Tylösand

Nätverksträffarna är öppna för kommuner och kommunala bolag medan bussturen är öppen för alla intresserade.

Till anmälan

Inbjudan och detaljerat program


Datum: 12 mars 2019
Tid: kl.13.00 för små avlopp och va-planering
kl.15.45 samling för guidad busstur
Plats: Halmstads Teater, Kungsgatan 25, Halmstad
Arrangörer: VA-guiden, Avloppsguidens användarförening, Halmstads kommun och LBVA
Anmälan: Till anmälan. Sista anmälningsdag 27 februari 2019.
Frågor: Marie Strand, tel 018-10 57 01, mail: marie.strand@vaguiden.se


Mer om eftermiddagen

Små avlopp – Vi bjuder på Avloppslistan live. Det blir diskussion om vanliga frågor från Avloppslistan med två erfarna miljöinspektörer, Maria Hübinette från Kungälvs kommun och Linda Sivertsson från Halmstads kommun. Avloppslistan är VA-guidens e-postnätverk för myndigheters diskussion kring små avlopp. Utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Va-planering – På nätverksträffen för va-planerare fokuserar vi på erfarenhetsutbyte kring va-planeringsfrågor. Mats Johansson, Ecoloop/VA-guiden ger en introduktion till va-planering och vi fördjupar oss i ett kommunalt exempel om va-planering. Frågor som Hur får man till ett förvaltningsövergripande samarbete diskuteras och vi jämför och byter erfarenheter om var deltagande kommuner är i sina va-planeringsprocesser.

Guidad busstur med dagvattenfokus – Vi besöker olika platser i Halmstad och Laholm med konkreta exempel på dagvattenlösningar i drift. Slutstation Hotel Tylösand.

Varmt välkomna!