Dagvatten

Konferensprogram för Dagvatten, fredag 17/3

10.30-11.00 Dagvatten + träd = fördröjning + rening – Kent Fridell, Edge
11.00-12.00 Regnbäddar som fungerar – dimensionering, utformning och skötsel – Kent Fridell, Edge
12.00-13.15 LUNCH
13.15-14.05 Gröna tak – från tätskikt till blommande biotoper – Jonatan Malmberg, Scandinavian Green Roof Institute
14.05-14.50 Reningseffekter för olika typer av dagvattenanläggningar – Thomas Larm, StormTac AB
14.50-15.00 Frågor och avrundning
15.00-17.00 KAFFE och eftersnack i utställningen