VA-planering

Konferensprogram för VA-planering, fredag 17/3

10.30-11.15 I gränslandet mellan små avlopp och kommunalt VA – Towe Pettersson och Magnus Gullstrand, Norrköpings kommun och Rickard Kalm, Norrköping Vatten och Avfall AB
11.15-12.00 Ny VA-plan för landsbygden – Marie Hägglund och Peter Arnesson, Linköpings kommun
12.00-13.15  LUNCH
13.15-14.00 VA-planering i Eskilstuna och Strängnäs – Åsa Dalhielm, Eskilstuna och Strängnäs Energi och Miljö AB
14.00-14.30 Alternativ VA-utbyggnadsmodell i Kungälv – Johan Emanuelsson, Kungälvs kommun
14.30-15.00 Vad kostar det? Uppföljning av kostnader för VA i omvandlingsområden – Olov Näslund, Sweco
15.00-17.00 Kaffe och eftersnack i utställningen