Avlopp & Kretslopp

Seminarieblock Avlopp & Kretslopp, onsdag 21/3 15.20–17.30

Temapromenad i utställningen
Triplikata system i H+, Helsingborg Marinette Hagman, NSVA
Ny teknik i omvandlingsområden – Frida Nolcrantz, Mälarenergi
Kretsloppskrav på små avlopp – Lovisa Ekdahl, Orust kommun (Utgick på grund av sjukdom)
HaV:s syn på små avlopp och kretslopp – Ann Lundahl, Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten