Fråga Experten Live

Onsdag 21/3 kl 15.20–17.30

En nyhet för årets konferens är Fråga Experten Live. Här ges du möjlighet att ställa frågor och diskutera dem tillsammans med våra experter och andra konferensdeltagare.

Fråga Experten Live sker parallellt med seminarier på onsdagseftermiddagen. Här ges du en unik möjlighet att diskutera både dina egna och andras frågor tillsammans med våra experter och andra konferensdeltagare. Du anmäler dig till Fråga Experten Live via anmälningsformuläret och cirka en månad innan konferensen får du ett mejl där du påminns om att ställa dina frågor.

Det finns fortfarande platser kvar och vi vill gärna ha in dina frågor, det är frågorna som vi får in som påverkar programpunkten. Som konferensdeltagare kan du skicka in frågor även om du inte anmält dig till just Fråga experten live.

Skicka gärna dina frågor redan nu, men senast den 5:e mars till info@vaguiden.se. Skriv Fråga experten live i ämnesraden.

Innan konferensen fastställs ett program för Fråga experten live så du ser vilka experter som är tillgängliga och när.

Våra experter:

Bjorn_Bodin_webb Björn Bodin, Lantmäteriet.
Björns expertområde berör små avlopp, dagvatten och va-planering, ställ en fråga om gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätt.
Havs- och vattenmyndigheten Representant från Havs- och Vattenmyndigheten.
Ställ en fråga om små avlopp eller va-planering. Vem som deltar från myndigheten är ännu ej bestämt.
Herrmann Inga Inga Herrmann, Luleå tekniska universitet.
Ingas expertområde är Små avlopp och Va-planering, ställ frågor om mätning och provtagning, filterlösningar, markbaserad rening eller utvärdering av småskaliga avloppssystem.
Jonas Andersson Jonas Andersson, WRS AB.
Jonas expertområde är dagvatten. Han svarar på frågor kring utredningar, projektering, dimensionering och skötsel av dagvattenlösningar, processer vid rening, våtmarker, dammar och lokalt omhändertagande.
Jonas Christensen Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB.
Jonas expertområde är juridiken inom dagvatten, små avlopp och va-planering. Han svarar på va-relaterade frågor och det kan handla om såväl miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster som plan-och bygglagen.
Maja-Englund Maja Englund, RISE Jordbruk och Livsmedel
Majas expertområde är framförallt små avlopp. Ställ frågor om kontroll av små avloppsanläggningar samt läkemedelsrester i källsorterade avloppsfraktioner m.m.
Maria-Hubinette Maria Hûbinette, Kungälvs kommun och Din VA-konsult
Marias expertområde är Små avlopp, Va-planering och dagvatten. Ställ frågor om tillsyn och prövning av små avlopp, omvandlingsområden, dricksvatten, vattenskyddsområden, LAV, åtgärdsprogram, större avloppsreningsverk m.m.
Mikael-Olshammar Mikael Olshammar, IVL.
Mikaels expertområde är dagvatten och små avlopp, ställ frågor om mikroplaster i dagvatten samt belastningsberäkningar för enskilda avlopp och dagvatten samt provtagning av vatten från dessa anläggningstyper.
Krister-Toerneke Krister Törneke, Tyréns
Kristers expertområde är va-planering, ställ en fråga om vatten och avloppsplanering.
Peter Ridderstolpe Peter Ridderstolpe, WRS AB
Peters expertområde är små avlopp. Ställ frågor kring tekniken för markbaserade avloppslösningar, rening av BDT-avlopp och kretsloppsanpassade lösningar.