Tillsyn av dagvatten

Seminarieblock Tillsyn av dagvatten, onsdag 21/3 15.20–17.30

Moderator: Vilhelm Feltelius

Dagvatten – ett tillsynsområde under utveckling – Pontus Cronholm, Naturvårdsverket
Juridiken som stöd i tillsynsarbetet Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Verktyg för bättre vattenstatus genom tillsyn – Juha Salonsaari, Stockholms stad
Temapromenad i utställningen