VA-planering

Konferensprogram för VA-planering, torsdag 16/3

13.15-13.30 Aktuellt på VA-planeringsområdet och på VA-planeringsguiden – Marie Albinsson, VA-guiden
13.30-14.15 LTA-teknik i omvandlingsområden, exempel Årsta Havsbad – Maria Rundqvist, Haninge kommun
14.15-15.00 VA-utbyggnad och lokala tekniklösningar – Magnus Hallberg, Region Gotland och Hanna Karlsen, Topas Vatten
15.00-15.30 Tid i utställningen – Conclean serverar KAFFE
15.30-16.15 Temapromenad i utställningen
16.15-17.00 Hur ska vi välja teknik i omvandlingsområden? – Diskussion mellan kommuner, konsulter och teknikleverantörer