Vatten Avlopp Kretslopp » Upptakt 17 mars

Upptakt 17 mars

Vi smygstartar redan den 17 mars och erbjuder då ett kostnadsfritt program med studiebesök, årsmöte och inspirationsföreläsning. Erbjudandet gäller för alla er som bokat er till den stora konferensen 18-19 mars.

Upptakten består av:

  • Studiebesök till spillvattenvåtmark vid avloppsreningsverket i Bankeryd
  • Årsmöte för Avloppsguidens användarförening
  • Inspirationsföreläsning med Renata Chlumska

Studiebesök vid avloppsreningsverket i Bankeryd

Vid avloppsreningsverket i Bankeryd utanför Jönköping färdigställs en våtmark med syfte att minska halterna av näringsämnen som släpps ut från avloppsreningsverket till Lillån. Under studiebesöket ges en guidad tur av våtmarken där Jönköpings kommun berättar mer om anläggningens syfte och funktion.

Tid: 14.30–16.30
Plats: Bussen plockar upp deltagare vid Jönköping Resecentrum kl 14.30.


Avloppsguidens användarförenings årsmöte

Avloppsguidens användarförening bjuder in sina medlemmar till årsmöte och diskussioner om föreningens framtida arbete. Årsmötet sker före Renata Chlumskas inspirationsföreläsning på Kulturhuset Spira.

Tid: 17.30–18.45
Plats: Kulturhuset Spira (Kulturgatan 3)


Inspirationsföreläsning med Renata Chlumska

Renata Chlumska var den första svenska kvinnan som besteg Mount
Everest och har klarat av klätterutmaningen Seven Summits som består av att bestiga det högsta berget på varje kontinent. Renata har också cyklat, paddlat och gått runt hela USA, vilket tog henne över ett år. Hon gick i mål i Seattle och numera firar staden Renata Chlumska Day den 15 september, dagen hon gick i mål. På ett underhållande och lättsamt sätt låter Renata publiken ta del av hennes äventyr runt om i världen. Renatas styrka som föreläsare ligger i hennes förmåga att översätta de utmaningar hon stått inför och koppla dem till de utmaningar vi alla möter på hemmaplan.

Tid: 19.00–20.00
Plats: Kulturhuset Spira (Kulturgatan 3)


Till anmälan