Små avlopp på nationell nivå och funktionskontroll

Seminarieblock Små avlopp på nationell nivå och funktionskontroll, onsdag 21/3, 13.10–14.55

Moderator: Björn Eriksson

Små avlopp på nationell nivå – vad händer?
Anders Grönvall, utredare samt Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten
Metodik för kostnadseffektiv tillsyn – lärdomar från tio LOVA-projekt – Anna Ericsson, Södertälje kommun och Avloppsguidens användarförening
Planlaser och rökpatroner – funktion i markbaserade anläggningar – Maja Englund, RISE Jordbruk och Livsmedel
Markbaserad rening – inventering av över 200 hushåll i Uppland – Johan Hedin, Brännmossen AB

14.55-15.20 – UPONOR bjuder på KAFFE