Aktuell forskning samt avloppslistan

Seminarieblock Aktuell forskning samt avloppslistan, torsdag 22/3 10.30–12.00

Moderator: Björn Eriksson

Mikroföroreningar i små avlopp  – från avlopp till dricksvattentäkt – Patrik Andersson, Umeå universitet
Svar på frågor från avloppsinspektörens vardag Vi besvarar och diskuterar frågor kring Avloppslistan. Avloppslistan är ett e-postnätverk för utbyte mellan myndigheter som arbetar med små avlopp.

12.00–13.15 – LUNCH