För mycket vatten – en utmaning för kommunernas planering

Seminarieblock För mycket vatten – en utmaning för kommunernas planering, torsdag 22/3 10.30–12.00

Moderator: Vilhelm Feltelius

Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker – Anders Rimne, Boverket
En handlingsplan för klimatanpassning – hur ser den ut och vad kan den innehålla? – Lena Höglund och Birger Wallsten, Mälarenergi
Ett dagvattenprogram – men hur gör vi sen då? – Irina Persson och Brita Stenwall, Uppsala Vatten

12.00–13.15 – LUNCH