Näringsämnen och mikroplast

Seminarieblock Näringsämnen och mikroplast, torsdag 22/3 13.15–15.00

Moderator: Vilhelm Feltelius

Träd och näring i stadsmiljö – Björn Embrén, Stockholm stad
Mikroplaster – ett makroproblemMikael Olshammar, IVL
Mikroplaster – från konstgräsplanerFredrick Regnell, Ecoloop AB
Avslutning och sammanfattning

KAFFE och EFTERSNACK I UTSTÄLLNINGEN